Home / Smart Alarms™ / Säkerhetslösningar för verksamheter inom vård och omsorg

Öka säkerheten för personalen inom vård och omsorg

Med rätt lösningar kan man öka tryggheten i vård- och omsorgsverksamheter för både personal och vårdtagare.

Ökad risk för hot och våld inom vård och omsorg

Verksamheter och personal inom vård och omsorg tillhör den grupp som har större risk att utsättas för hot och våld. Här kan det finnas flera säkerhetsutmaningar i vardagen, till exempel möten med hotfulla eller utåtagerande patienter eller hembesök.

Alla förtjänar en trygg arbetsmiljö – och med hjälp av rätt personsäkerhetslösningar kan man öka tryggheten för både personal och vårdtagare, samt på arbetsplatsen i stort.

Våra lösningar är särskilt framtagna för att öka tryggheten för utsatta yrkesgrupper och ser till att du som arbetsgivare uppfyller Arbetsmiljöverkets krav om ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön.

Öka tryggheten för personal och vårdtagare med rätt lösningar

Vi skräddarsyr och anpassar lösningarna efter din verksamhets behov och förutsättningar, och ser till att ni får rätt hjälpmedel som ser till att rätt personer får rätt information i rätt tid.

  • Vård- och omsorgsboenden
  • Äldreboenden
  • LSS- och HVB-boenden
  • Vårdcentral
  • Hemsjukvård
  • Hemtjänst
  • Boendestöd

Så kan våra lösningar användas inom vård och omsorg för att öka tryggheten

På mottagningar

Med en kommunikationslösning som snabbt kan sprida information får alla på avdelningen reda på om en situation har uppstått någonstans. Det kan både bestå av fasta larmknappar i olika rum, eller att personalen har personlarm eller en larmapp för att skicka ett larm. Larmet kan sedan skickas till larmmottagningsdisplayer i valda utrymmen, eller direkt till valda personer via exempelvis sms eller personlarm.

Vård- och omsorgsboenden

Lösningen Tryggt boende består av sensorer och/eller kameralarm som är kopplade till en app eller personlarm. Med lösningen kan personalen på boendet få information om någon lämnar sitt rum, avdelningen eller boendet. Eller om oinbjudna gäster försöker ta sig in på avdelningen. Personalen kan även skicka larm via app eller personlarm till kollegor. Lösningen möjliggör mer informativ och snabb hantering vid hot och våldssituationer.

Hembesök

Innan du påbörjar ett hembesök kan du aktivera en timer på ditt personlarm. Om larmet inte stängs av vid rätt tidpunkt så skickas det ett larm per automatik till förbestämd mottagare. Du kan också larma via knappen på personlarmet.

Vill du veta mer om våra personsäkerhetslösningar för vård och omsorg?

Ta kontakt med vårt säljteam

Produkter

Personlarm där man via en knapp eller app snabbt kan larma efter kollegor. Med man-down och timerfunktion ser du till att hjälp snabbt kommer om…

Våra appar gör det möjligt att snabbt larma efter kollegor eller extern hjälp.

Utveckla din förmåga att förebygga och hantera hot- och våldssituationer genom en förebyggande utbildning.