Öka skolans säkerhet med en larmapp

Skolans säkerhet är viktigt för att alla ska känna trygghet och ha en god studiemiljö. Med hjälp av en larmapp kan skolpersonalen agera snabbt, både för att förebygga incidenter och snabbt kommunicera med varandra om något inträffar. Läs mer om hur du kan öka säkerheten på skolan med hjälp av en larmapp i den här bloggposten!

Vad är en larmapp?

En larmapp är ett digitalt verktyg som används för att kommunicera, hantera och spåra larm i skolan. Larmappen gör det möjligt för skolpersonalen att snabbt skicka ett larm, och för mottagarna att snabbt få information.

Larmen kan förprogrammeras för att olika typer av larm ska skickas direkt till olika mottagare. När användaren öppnar appen så finns det ett antal förvalda larmalternativ på startsidan, som initierar olika insatser beroende på larmet. Exempelvis kan ett larm om bråk på skolgården skickas till personalen på skolan, och ett larm vid olycka eller PDV (pågående dödligt våld) skickas direkt till en larmcentral för att snabbt få extern hjälp till platsen.

Fördelar med att använda larmappar i skolan

Skolor har idag många säkerhetsutmaningar i sin vardag. Det handlar både om hot och våld mot elever och lärare och olyckor eller mindre incidenter i skolmiljön.

Fördelarna med att använda larmappar i skolan är många:

  • Det ökar skolans förmåga att förebygga incidenter
  • Det gör det möjligt att agera snabbt på plats för att undvika allvarliga konsekvenser
  • Det gör det enklare för läraren eller annan skolpersonal att snabbt få kollegor till platsen
  • Det gör det möjligt för extern hjälp att snabbt komma till platsen
  • Det bidrar till en ökad trygghet bland både elever och lärare

En del av skolans förebyggande säkerhetsarbete

Genom en larmapp har skolan förutsättningarna till att agera snabbt, vilket gör att man kan hantera olika typer av incidenter på tryggt och effektivt sätt. Och i många fall kan man undvika att en situation utvecklas, och i värsta fall får allvarliga konsekvenser.

Larmappen gör det möjligt för skolpersonalen att snabbt kommunicera med varandra, och att snabbt larma efter extern hjälp om det behövs.

Larmappen skapar en trygghet hos skolpersonalen, med vetskapen om att de snabbt får assistans om något inträffar. Och det skapar en ökad säkerhet i skolan genom möjligheten att förebygga incidenter, och se till att man direkt tar rätt insatser.

Viktigt att tänka på när skolan implementerar en larmapp

Om din skola vill implementera en larmapp så bör ni se till att det går att koppla till skolans andra säkerhetssystem. Till exempel det automatiska brandlarmet, passersystem och eventuella personlarm.

Genom att koppla ihop appen med säkerhetssystemen kan användarna då även få notiser i appen om det automatiska brandlarmet utlöses och i vilken byggnad, eller låsa skolan vid händelse av en inrymning eller utrymning.

Det är även en fördel om larmappen kan kopplas ihop med en informationsskärm, då kan till exempel information om en händelse visas på en skärm i lärarnas fikarum.

Ett steg i skolans förebyggande arbete

Skolorna har alltid haft ett stort fokus på säkerhet, och det är inte svårt att förstå varför. Skolan ska vara en trygg plats för lärande. Men under de senaste åren har det tyvärr utvecklats till en plats där hot och våld är vanligt förekommande. Därför är det avgörande att skolorna arbetar förebyggande med sitt säkerhetsarbete, och att det finns tydliga säkerhetsrutiner på plats.

Med en kombination av förebyggande åtgärder, kunskap och utbildning samt rätt tekniska hjälpmedel kan vi skapa en tryggare och säkrare skola för både elever och lärare.

En larmapp är ett steg i rätt riktning.

 

Mer läsning: