En trygg och säker arbetsmiljö

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverkets genomför inspektionsbesök som syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver åtgärdas. Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de eventuella brister som finns i verksamheten. Inspektören förklarar också vilka de eventuella riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. Det innebär att inspektionsbesöket i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

AddSecure blir ofta kontaktade efter att arbetsmiljöverket varit på besök och i dessa fall hjälper vi kunder med det kartlagda behovet och kommer med en behovsanpassad och kostnadseffektiv lösning. Vår rekommendation är att boka ett möte i förebyggande syfte redan idag.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att reglera arbetsmiljön. Detta gör arbetsmiljöverket genom att b.la. ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsgivare och arbetsmiljön.

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS 1982:03 och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:02.

AddSecure lägger stort fokus på Arbetsmiljöverkets arbete och föreskrifter så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information. Vi rekommenderar arbetsmiljöverkets kurs om hot och våld på arbetsmiljöverkets hemsida. Kursen är webbaserad, kostnadsfri och tar ca: 10 minuter. Vi rekommenderar denna kurs till samtliga kommuner och företag oavsett var ni befinner er i arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverkets kurs om hot och våld i arbetsmiljön

AddSecure använder arbetsmiljöverkets punktlista när vi hjälper kunder med inköp av larmutrustning:

  • - Tillgänglighet
  • - Tillförlitlighet
  • - Instruktioner för handhavande
  • - Enkel att handha
  • - Mottagare av larm
  • - Åtgärder vid larm
  • - Underhåll och kontroll
  • - Positionering, Man Down-funktion
  • - Radiotäckning
  • - Övningar

Utbildningsportal

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?

Smart Rescue - Lösningar för krishantering och en tryggare arbetsmiljö

Smart Rescue erbjuder innovativa, livskritiska lösningar för krishantering som hjälper organisationer, kristeam och räddningstjänster att förebygga och snabbt agera på offentliga eller privata nödsituationer.