Så kan personlarm öka tryggheten i utsatta yrken

Många yrkesgrupper har tyvärr en hög risk att utsättas för hot och våld i arbetet. Här listar vi 3 sätt som personlarm bidrar till att öka tryggheten och säkerheten för dessa grupper.

Idag löper många yrkesgrupper en hög risk att utsättas för hot och våld i arbetsmiljön och det blir tyvärr allt vanligare. Exempel yrkesgrupper är bland annat ensamarbetare som hemtjänstpersonal, socialsekreterare och receptionister, eller politiker och skolpersonal. Genom personsäkerhetslösningar kan du se till att öka tryggheten och säkerheten för dessa grupper.

Här listar vi tre anledningar till varför personer som arbetar i utsatta yrken bör ha personlarm.

1. Möjlighet att agera snabbt innan extern hjälp kommer

När en kritisk situation uppstår räknas varje sekund. Genom att använda ett personlarm kan användaren snabbt och enkelt kalla på hjälp från kollegor som då direkt kan ta sig till platsen. På så sätt kan man undvika att en situation eskalerar – och i värsta fall får allvarliga konsekvenser.

2. Personalen upplever en större trygghet

Bara vetskapen om att du snabbt kan få hjälp av kollegor om du hamnar i en hotfull situation ger en ökad trygghet under arbetsdagen. Det bidrar till ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen och bland medarbetarna, vilket på sikt också leder till minskad sjukfrånvaro och personalomsättning.

3. Rätt information till rätt person direkt

Ett personlarm kan larma både internt till kollegor och ansvariga och/eller till extern larmmottagare. Genom förprogrammerade inställningar kan du alltså säkerställa att rätt information går direkt till rätt person, och att rätt åtgärd initieras.

Välj personalarmar utifrån användning och behov

Det finns ett antal personlarm att välja mellan utifrån behov och användningsområde. Till exempel minipersonlarm, larmappar, personlarm med inomhuspositionering med flera. Och med funktioner som man down och timerlarm kan man säkerställa att larm skickas per automatik vid avvikelser.

Mer information

Vill du veta mer om personlarm?

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att ta reda på vilka typer av personalarmar som kan passa din verksamhet.

Kontakta oss