Home / Smart Alarms™

Smart Alarms™

Smart Alarms erbjuder säkra lösningar för övervakad larmöverföring samt pålitliga lösningar för kriskommunikation som hjälper organisationer och räddningsteam att förebygga och agera vid en nödsituation.

Rätt information, till rätt mottagare – i rätt tid

Säker och pålitlig kommunikation är en viktig del, oavsett om det gäller larm- och säkerhetssystem, personsäkerhet, skolsäkerhet eller nödkommunikation och blåljusverksamhet. Och i ett säkrare och smartare samhälle. Med våra Smart Alarms-lösningar kan du vara säker på att rätt information, når rätt mottagare – varje gång.

Oavsett om du behöver skydda din verksamhet, dina tillgångar, din personal eller är en samhällskritisk verksamhet hjälper vi dig med din kritiska kommunikation.

När varje sekund räknas.

Några av våra partners och kunder

Våra lösningar

Våra säkra och pålitliga lösningar för övervakad larmöverföring mellan larmsystem och larmcentraler hjälper dig att skydda liv, hem, företag och tillgångar.

En problemfri och framtidssäker lösning för din porttelefoni som testas dagligen.

Om det inträffar en incident i skolan ser vår skolsäkerhetslösning Trygg skola till att rätt personer omedelbart får rätt information, så att rätt lokala åtgärder…

Våra lösningar för personsäkerhet är särskilt utformade för personal som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer eller som kan utsättas för hot och våld i arbetet.

Tryggt Boende är en lösning för ökad säkerhet i vård- och omsorgsboende, tex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB hem, LSS hem eller liknande.

Våra lösningar säkrar viktiga samhällsfunktioner och hjälper till att minimera skador och förhindra katastrofer.

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd.

Lösningen används för att sätta upp lokala larmcentraler, vilket gör det möjligt för din organisation att behålla kritisk kompetens internt, öka effektiviteten och spara kostnader.

– När man som ansvarig för systemet går och lägger sig på kvällen ska man kunna sova gott och veta att sjöräddarna ute i landet får sina larm. Då krävs det lösningar som man kan lita på. Därför valde vi den här helhetslösningen för drift av den kritiska kommunikationen och IT-infrastrukturen.

Adam Goll-Rasmussen

Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet

Prata med en säljare

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Säkra, pålitliga och beprövade lösningar för IoT-konnektivitet (IoT-uppkoppling)

Våra Smart Alarms-lösningar kombinerar säkra IoT-konnektivitetsplattformar med programvara, tjänster och produkter som är skräddarsydda för dina behov. För att hjälpa dig att skydda liv, hem, företag och tillgångar erbjuder vi pålitliga och säkra IoT-lösningar för övervakad larmöverföring och kriskommunikation. Detta säkerställer en tydlig kommunikationsväg från incident till respons.

Vår expertis

På Smart Alarms är vi experter inom pålitlig övervakning av larmöverföring samt kritisk kommunikation för verksamheter, skolor och blåljusverksamhet. Vi uppfyller kraven för att övervaka larmsignaler med högsta säkerhetsnivå.

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

Varför är det viktigt att säkra IoT-kommunikation och data?

Säker IoT-uppkoppling är avgörande för våra larmkunders livs- och affärskritiska verksamheter. Den hjälper dig att rädda liv, skydda egendom och viktiga offentliga tjänster samt utvecklar din verksamhet.