Home / Smart Alarms™

Smart Alarms™

Säkrad och övervakad kommunikation är en viktig del i varje larmsystem. Och i ett säkrare och smartare samhälle. Våra Smart Alarms-lösningar säkerställer att dina larm verkligen kommer fram till rätt larmmottagare – varje gång.

När brandlarmet går måste det nå mottagaren - varje gång - och övervakas dygnet runt.

Skydda din egendom mot obehörig åtkomst med ständigt övervakade larm och omedelbara aviseringar.

Säkra dina hisslarm med våra ständigt övervakade larmtjänster och röstöverföringsteknik.

Övervaka och fjärrstyr dina uppkopplade enheter. Sänk kostnader och spar tid.

Säkra, pålitliga och beprövade lösningar

Smart Alarms hjälper dig att skydda liv, hem, företag och tillgångar. Vi förser dig med både pålitliga och säkra lösningar för övervakad larmöverföring, vilket säkerställer en tydlig kommunikationsväg från incident till respons. Våra tjänster övervakas dygnet runt, alla dagar i veckan. Med våra lösningar får du den bästa skyddsstandarden, säkerställer efterlevnad och uppnår rekommenderad bästa praxis.

Certifierad larmöverföring

Sveriges bredaste täckning av certifierad larmöverföring

Full tillförlitlighet

Övervakning 24/7 ger full tillförlitlighet

Säker överföring

Secure SIM-kort med säker överföring, helt skild från Internet

Komplett larmöverföring

Terminal med bundlat mobilabonnemang, oberoende av larmcentral och operatör

Full översikt av alla larmhändelser

AddView ger snabbt en samlad bild, oavsett om det är hiss-, inbrotts- eller brandlarm

Nära operatörs-samarbete

Säkerställer tidig information om ev. driftsstörningar

Varför är det viktigt att säkra kritisk kommunikation och data?

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

Hur Ullensakers kommun fick fullständig kontroll med AddView