Så kan lösningen Tryggt Boende skapa en tryggare arbetsmiljö för personal på vårdboenden

Personal på vårdboenden och omsorgsboenden möter flera säkerhetsutmaningar i vardagen. Med hjälp av rätt tekniska hjälpmedel kan man underlätta arbetet för personalen och skapa en tryggare miljö för både personal och vårdtagare.

Allt för ofta ser vi nyheter om incidenter om hot- och våld inom den publika sektorn. Det innefattar inte bara skolor utan även olika typer av vård- och omsorgsboenden, socialarbete och andra utsatta arbetsmiljöer. Alla förtjänar en trygg arbetsplats, och det är dags att se till att personal i utsatta arbeten har rätt verktyg som ger möjlighet att förebygga att incidenter uppstår.

Utmaningar på vårdboenden

Personalen på olika former av boenden möter flera olika typer av säkerhetsutmaningar i sin vardag. Det kan handla om att en patient lämnar boendet genom fönstret eller dörren av misstag, eller på eget bevåg. Men även att en patient förirrar sig i lokalen eller glömmer att stänga av vattenkranen. Det kan också handla om att obehöriga försöker ta sig in på boendet och personalen upptäcker det för sent och en konflikt eller hotfull situation uppstår.

Genom rätt typ av lösningar kan personalen förhindra eller begränsa konsekvenserna av en incident, på så sätt skapas en tryggare miljö för både personal och vårdtagare.

Så fungerar lösningen Tryggt boende

Lösningen Tryggt Boende består av sensorer och/eller kameralarm som är kopplade till AddSecure’s larmmottagningsapp AddView eller till personlarm med digital display. Lösningen är flexibel och anpassas efter verksamhetens förutsättningar och behov.

Fördelen med Tryggt Boende är att lösningen går att använda med app och personlarm beroende på boendets behov. Sensorerna är kopplade till en gateway som via AddSecure’s molntjänst kopplar datan direkt till vald enhet, antingen ett personlarm eller app.

Kameralösningen består av smarta kameror som är kopplade till appen eller personlarm på samma sätt som sensorerna. Användarna får larm från kameran när oinbjudna gäster närmar sig boendet. När någon passerar en virtuell linje så går larmet. Kameran kan även på samma sätt larma när någon lämnar boendet. Lösningen är mycket effektiv och säker samtidigt som den är kostnadseffektiv. Sensorerna går snabbt att installera med minimal påverkan på lokalerna.

Lösningen ser till att rätt information når rätt person i tid. Allt för att förhindra och begränsa uppkomsten av incidenter.

Läs mer:

Related