Utbildning/kurser

AddSecure erbjuder förebyggande utbildning på plats och som webbutbildning: Hur agera vid hot-och våld?

Förebyggande utbildning – Hur agera vid hot och våld?

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

Här får deltagaren en övergripande hot- och våldsutbildning inom bemötandeteknik samt verktyg för att kunna avvärja kritiska situationer. Under utbildningen varvas teori med diskussioner och praktiska övningar. Nedan är ett exempel på hur en utbildning kan se ut. Teori och övningar skräddarsys efter verksamhetens önskemål och behov.

Syfte: Höja förmågan hos personalen att hantera hot- och våldssituationer samt uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

Mål: Att genom utbildning, diskussioner samt praktiska övningar öka personalens förmåga att tänka och agera förebyggande. Att hantera och agera i hot- och våldssituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Kursinnehåll förebyggande utbildning

 • • Vad får vi göra i en hot- och våldssituation enligt lagen?
 • • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön
 • • Mental förberedelse
 • • Risker
 • • Riskinventering och riskanalys
 • • Stress och reaktioner
 • • Säkerhetstänk (före, under och efter)
 • • Genomgång av arbetsplatsen
 • • Egna rutiner och handlingsplaner
 • • Praktiska övningar med reflektioner efter varje moment. Exempel på övningsmoment: Hotfull/aggressiv person vid hembesök/kontoret/mottagningen, hotfull/aggressiv person som är synligt påverkad
 • • Sammanfattning av dagen och reflektion kring det vi gjort.

Teknikutbildning personlarm

Den här utbildningen får användaren en grundlig genomgång av larmen som används samt hur larmkedjan fungerar. Vi diskuterar även vad man skall tänka på innan, under och efter larm. Om användare inte känner sig trygga med larmen leder det till att användaren kan avstå från att ha med sig larmen. Det är lika viktigt att larmen fungerar som att personalen har förståelse för tekniken och är trygga i användandet av larm.

Kursinnehåll teknikutbildning

 • • När ska jag larma?
 • • Hur fungerar larmet?
 • • Hur fungerar larmkedjan?
 • • Hur jobbar en larmcentral?
 • • Vad ska jag göra efter att jag har larmat?
 • • GPS och GSM
 • • Larmknapp
 • • Timerlarm
 • • Man Down
 • • Provlarm
 • • Service och support
 • • Rutiner
 • • Falsklarm

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Prata med någon av våra experter

Utbildningsportal

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?