Smart Transport produkter

Asset Light by AddSecure

Trailerpositionering med strömförsörjning

Asset Pro by AddSecure

Trailerpositionering och temperaturövervakning

Co-Driver App

Låt ditt kontorsteam samarbeta effektivt med fältet genom vår Android-app…

Co-Driver Weboffice

Låt ditt kontorsteam samarbeta effektivt med förarna via Co-Driver Weboffice,…

Roadbox

Roadbox samlar in fordonsinformation för att göra den tillgänglig för…

Vision by AddSecure

Android-skärm för sömlös interaktion med dina förare

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.