Asset Light by AddSecure

Trailerpositionering med strömförsörjning

Asset Light by AddSecure används för permanent spårning av godset i dina lastbilar och trailers. Du installerar den enkelt i din lastbil eller trailer och den skickar sina positioner och andra viktiga data till Co-Driver Weboffice, där du har tillgång till de data som samlas in ute på fältet. Asset Light har ett uppladdningsbart batteri, vilket gör att data kan skickas även när trailern är frånkopplad.


Få full kontroll över dina trailers med positionering och spårning.

Konfiguration

Asset Light levereras som standard med en standardkonfiguration som optimerar användningen av batteriet samtidigt som resplanens precision optimeras. Det gör att beteendet är annorlunda när trailern rullar jämfört med när den står still och när den är ansluten till strömförsörjningen eller inte.

Tändningen är på (ström)

När batteriet är påslaget (anslutet till trailerns strömförsörjning) skickar Asset Light en positionsangivelse varannan minut och vid varje större sväng när den rör sig. Om fordonet inte är i rörelse, skickar Asset Pro en positionsangivelse var 10:e minut. Ytterligare positionsangivelser skickas när strömförsörjningen är påslagen eller stängs av, när fordonet sätts i rörelse (mer än 500 m) eller stannar (mer än 90 s).

Tändningen är inte på (ingen ström)

När batteriet inte är påslaget skickar Asset Light en positionsangivelse var 6:e timme. Med den här inställningen har batteriet en autonomi på 4 veckor.

Automatisk trailerkoppling:
Den automatiska trailerkopplingen är gjord för att analysera data från lastbilar och trailers (via Roadbox och Asset light), så att positionerna kontinuerligt jämförs för att kontrollera sannolikheten för att vara kopplade. För att matcha din utrustnings positioner använder AddSecure algoritmer som normalt används i artificiell intelligens. Om matchande positioner hittas, kommer utrustningen att visas i Co-Driver Weboffice som ”ansluten”. Du får också tillgång till en spårningsrapport om kopplingen på kartan och en detaljerad rapport med information om förare, fordon och koppling. Den automatiska trailerkopplingen ger enklare åtkomst till rätt data och minimerar även manuella fel.

Viktiga funktioner

  • GPS-positionering, spårning och geofencing

  • Start- och stopp-rapporter

  • Uppladdningsbart batteri

  • Positionering på en karta