Asset Pro by AddSecure

Trailerpositionering och temperaturövervakning

Asset Pro by AddSecure används för spårning av godset i dina lastbilar och trailers. Den erbjuder även temperaturövervakning. Du installerar den enkelt i din lastbil eller trailer och den skickar sina positioner och andra viktiga data till Co-Driver Weboffice, där du har tillgång till de data som samlas in ute på fältet. Asset Pro har ett uppladdningsbart batteri, vilket gör att data kan skickas även när trailern är frånkopplad.

Upprätthåll en obruten köldkedja

Via temperaturövervakningstjänsten kan du kontrollera att köldkedjan inte bryts. Tjänsten kräver minst två (2) temperatursensorer per lastutrymme:

 1. Inloppsluft, vilken temperatur tillförs godset?
 2. Frånluft, hur mycket får godset temperaturen att stiga eller falla?

Övervaka temperaturen hos ditt gods i realtid samt genom rapporter.

Använd oberoende sensorer eller anslut med temperaturloggare

 • Anslut till kylcontainern och använd de befintliga sensorerna eller använd trådbundna eller trådlösa sensorer från AddSecure.
 • Använd de åtta trådbundna eller trådlösa temperatursensorer.
 • Asset Pro är kompatibel med de vanligaste loggarna för kyltransporter.
 • Få tillgång till data från kylaggregat som temp. och tröskelvärden (vid anslutning direkt till loggern)
 • Föraren kan visa temperaturdata på sina skärmar via tilläggstjänsten ”Driver Temperature Monitoring”.

Ge dina förare tillgång till temperaturdata via tilläggstjänsten ”Driver Temperature Monitoring”.

Enkel installation

Installationen är enkel tack vare de reducerade måtten hos Asset Pro-enheten och dess kringutrustning, samt anslutning av den till trådlösa sensorer. När Asset Pro inte spänningsmatas sänder den inga radiosignaler och kan därför inte detekteras. När den registrerar rörelser vaknar den och skickar positioner. Detta innebär att den kan användas för att lokalisera stulna trailers på ett effektivt sätt.

Fördelar

 • Kompakt enhet som går snabbt och enkelt att installera
 • Positioner och temperaturdata presenteras på samma karta som lastbilarna (Co-Driver Weboffice)
 • Anslutning till de vanligaste dataloggarna för kylenheter på marknaden
 • Samla in körsträckedata baserat på GPS-positioner
 • Kan användas för lokalisering av stulna trailers

Automatisk trailerkoppling
Den automatiska trailerkopplingen är gjord för att analysera data från lastbilar och trailers (via Roadbox och Asset Pro), så att positionerna kontinuerligt jämförs för att kontrollera sannolikheten för att vara kopplade. För att matcha din utrustnings positioner använder AddSecure algoritmer som normalt används i artificiell intelligens. Om matchande positioner hittas, kommer utrustningen att visas i Co-Driver Weboffice som ”ansluten”. Du får också tillgång till en spårningsrapport om kopplingen på kartan och en detaljerad rapport med information om förare, fordon och koppling. Den automatiska trailerkopplingen ger enklare åtkomst till rätt data, en bättre uppföljning av temperaturövervakningen (Asset Pro) och minimerar även manuella fel.

Konfiguration

Asset Pro levereras som standard med en standardkonfiguration som optimerar användningen av batteriet samtidigt som ruttprecisionen optimeras. Det gör att beteendet är annorlunda när trailern rullar jämfört med när den står still och när den är ansluten till strömförsörjningen eller inte.

Tändningen är på (ström)

När tändningen är på skickar Asset Pro en position varannan minut och vid varje signifikant sväng när den är i rörelse. Om fordonet inte är i rörelse, skickar Asset Pro en positionsangivelse var 10:e minut. När fordonet har stått stilla i 90 sekunder registreras det som ett stopp. När fordonet har körts i minst 10 km/h i minst 10 sekunder registrerar den detta som en start.

Tändningen är inte på (ingen ström)

När batteriet inte är påslaget skickar Vehco Asset Pro en positionsangivelse var 6:e timme. Med den här inställningen har batteriet en autonomi på 4 veckor.

Viktiga funktioner

 • GPS-positionering, spårning och geofencing

 • Start- och stopp-rapporter

 • Temperaturövervakning

 • Konfigurera och få temperaturlarm

 • Driver Temperature Monitoring (tillval)