Smart Rescue produkter

BLIS Boss

Ett komplett system för kritisk kommunikation för blåljusmyndigheter och industri.

SRT306 Mobilt personlarm

Nu med möjlighet att inomhuspositionera.

SRT306 Personlarm för fast larmadress

Nu med möjlighet att inomhuspositionera.

SRT330

Svenskutvecklad larmmottagare

TeleCall

TeleCall är ett system för kritisk kommunikation. Systemet kan ta…

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.