BLIS Boss

Ett komplett system för kritisk kommunikation för blåljusmyndigheter och industri.

Med BLIS bygger du ett system som passar er verksamhet. Detta gör att systemet är flexibelt och enkelt att förändras från små till stora system. BLIS bearbetar larm / information och utför åtgärder enligt programmering. Larmet kan komma från SOS via larmnet eller Rakel. Det kan även komma från industrins eget SCADA system eller från drift / brandlarmscentral för att utföra deras behov.

Larmet kan sändas till personsökare, Tetra / Rakelterminaler, DMR-mobilnät, SMS och email. Larmet kan även presenteras med BLIS Info Map på skärmar med destination utpekat. BLIS Voice kan anslutas till högtalarsystem där larm kan presenteras med talsyntes eller dynamisk information.

För presentation av larm i fordon finns BLIS StatusPanel och BLIS PC med navigationslösning.

BLIS Boss tillämpningar:

  • Räddningstjänst

  • Ambulans

  • Industri

  • Blåljusmyndigheter

  • Kommuner

  • Samhällskritiska objekt