OS Track

OS Track är en mobil positioneringstjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att få en översikt över var en saknad person befinner sig.

OS Track är en mobil positioneringstjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Du kan få larm via SMS, mail eller direkt på datorskärmen och det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm.

Med OS Track finns all din information tillgänglig via en personlig inloggning på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll eller uppdateringar från kundens sida.

Fördelar

  • GPS-larm visas i realtid på karta

  • Se enheternas historik

  • Få larm via SMS, mail eller på datorskärmen

  • Molnbaserad lösning; inget underhåll krävs