App för tilläggsinformation

OS-appen är en tilläggstjänst för personlarmet SRT306. Med appen kan användaren skicka detaljerad tilläggsinformation om sin position när en incident inträffar.

När ett larm skickas från personlarmet SRT306 till larmcentralen ser larmmottagren vilken adress personen befinner sig på. I många fall räcker det men vid till exempel ett hembesök i ett flervåningshus är det viktigt att larmcentralen får information om vilket våningsplan samt i vilken lägenhet personen befinner sig. Appen säkerställer att du som användare kan försäkra dig om att larmcentralen vet var i huset du befinner dig vid ett eventuellt larm.

Enkelt för användaren
Med appen kan du spara samtliga larmenheter som används i verksamheten i en telefonbok. Du kan även spara adresser som man återkommande besöker. När du sedan ska skicka tilläggsinformationen till larmenheten så väljer du enkelt i en rullista vilket larm du har, vilken adress du är på samt vilken tid informationen ska gälla i en rullista.

Fördelar:

  • Skicka detaljerad information om din larmposition

  • Enkel att använda

Produktblad

OS-Appen