Smart Rescue produkter

SRT326 Personlarm för fast larmadress

SRT326 är personlarmet för dig som avser använda larmet på…

SRT330

Svenskutvecklad larmmottagare

TeleCall

TeleCall är ett system för kritisk kommunikation. Systemet kan ta…

Twig embody

Twig Embody är ett diskret, lättanvänt och kraftfullt personlarm utrustat…

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.