Hurricane Duo

Digital personsökare med en text till talsyntes på svenska och en mindre grafisk display.

Hurricane Duo Swissphone Personsökare

Hurricane Duo är en digital personsökare med en text till talsyntes på svenska och en mindre grafisk display. Med hjälp av en högkvalitativ processor läses meddelanden upp samtidigt som de visas på displayen.

Med en känslighet på 3,5 mikrovolt per meter garanterar den en bra mottagning av larmmeddelanden.

 

Vill du veta mer om denna produkt?

Kontakta oss här

Fördelar

  • Text och tal

  • Hög mottagarkänslighet på 3,5 mikrovolt per meter

  • Högt larmljud, tydlig talsyntes och kraftfull vibrator

  • Lagrar upp till 100 meddelanden med 80 tecken var

  • Möjlighet att ställa in 64 förvalda profiler