SmartMet200 - Lösning för elkvalitet och kommunikation i lågspänningsnätet

Enhetlig lösning för elkvalitet och kommunikation i lågspänningsnätet från Metrum och AddSecure.

Metrum och AddSecure erbjuder en helhetslösning för insamling av elkvalitetdata bestående av hårdvaran Metrum SC för elkvalitet (fullt normenlig, referensmätning enligt klass A) och AddSecure Link för säker kommunikation. Utrustningen är kapslad och klar för snabb installation. Lösningen omfattar också molntjänster; Metrum Cloud för mätdatainsamling  och analys samt Link Manager för administration av kommunikationen.

Utöver nätstationsmätning så används nya Metrum SC (FR) med fördel för mätning av t.ex. laddstationer, solcellsanläggningar och för mätningar i industrimiljö .

Metrum är expert på mätning av elkvalitet och AddSecure är expert på säker kommunikation och insamling av mätvärden. Metrum och AddSecure kan därför gemensamt erbjuda en komplett lösning. Som kund får du en kontaktyta för hela processen att få in data om elkvalitet. Vår gemensamma erfarenhet är att samverkan mellan elkvalitetsleverantören och kommunikationsleverantören är ett måste för att säkerställa leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Metrum och AddSecure samverkar därför vid support och felsökning.

Den gemensamma lösningen ger också:

  • En komplett kommunikationsinfrastruktur för SIM-kort, fjärråtkomst, felsökning och övervakning för Secure Critical Communications
  • Gemensam support av både kommunikation och elkvalitetsmätning
  • Roamde SIM-kort för mycket hög tillgänglighet
  • Övervakning av kommunikationen och administrationen av SIM-korten,
  • Underhåll och uppdatering SC-enheten

Fördelar:

  • ”Plug-&-Play” med fjärrövervakade elkvalitetsmätare

  • A-kvalitet normenlig elkvalitetsmätning och rapportering enligt svenska EIFS 2013:1

  • Mätalgoritmer för störningsanalys

  • Metrum Cloud för mätdatainsamling och analys