SmartDet300 – Feldetektering & brytarstyrning i elnätet

Helhetslösning för feltedektering och brytarstyrning i elnätet från Smart Grids och Schneider. Kräver olika spänningsgivare och lämpar sig vid nyinstallation av nätstationer.

Med SmartDet300 utgörs feldetektion och brytarstyrning av moderna och moduluppbyggda Schneider Easergy T300. T300 erbjuder även möjlighet till elkvalitémätning och automation/sektionering.

SmartDet300 möjliggör fjärrmanöver från kontrollrummet vilket minskar behovet av utryckningar i oändlig terräng. Det är även möjligt med lokalmanöver via operatörspanelen. T300 stödjer gränssnitten mot en mängd populära och frekvent använda motordon för brytarmanöver. Detektering av fel, som överström och jordfel (riktat och intermittent), genomförs enligt inställd konfiguration.

Några av fördelarna:

  • Hanterar dubbelriktad och intermittent kraftflöde

  • Upptäcker överströmsfel, trasiga ledare, spänningsbortfall och mellanspänningsfel

  • Ökar tillgängligheten

  • Automatisk omkonfigurering efter mellanspänningsfel

  • Minskar varaktigheten av lågspänningsavbrott