SmartMet100 - Stationsmätning

SmartMet100 är helhetslösningen som medför effektiv installation i nätet och som enkelt integreras med överliggande system via standardiserade protokoll.

SmartMet100 är helhetslösningen som medför effektiv installation i nätet och som enkelt integreras med överliggande system via standardiserade protokoll.

Kapslade och temperaturkontrollerade SmartMet100-lösningar med integrerad kommunikationslänk ger en ständigt uppkopplad stationsmätning då skåpen är försedda med avbrottsfri strömförsörjning.

Energianalysmätning eller stationsmätningen av denna typ mätas som ström och spänning på varje fas (1-3) och leverera mätdata för respektive fas (1-3) och totalen där så är applicerbart. Energianalysen ska liksom all annan mätdata skickas till överliggande system via RTU och kommunikationsenhet.

Energianalysatorn S-Kvalitet kan leverera:

 • Spänningar
 • Strömmar
 • Neutralström
 • Effektfaktor
 • Aktiv effekt och motsvarande energi
 • Reaktiv effekt (induktiv respektive kapacitiv) och motsvarande energi
 • Skenbar effekt och motsvarande energi
 • Frekvens
 • Distorsion (spänning och ström)

Fördelar:

 • Ström och spänning på varje fas (1-3)

 • Energianalysparameter beräknas lokalt

 • S-Kvalitet