SmartDet400 – Feldetektering & manöver i elnätet

Kompakt enhet för feldetektion och brytarstyrning från Siemens tillsammans med kommunikation från AddSecure

Ett effektivt sätt att minska avbrotten i elnätet och minimera antalet berörda abonnenter är att utrusta eldistributionsnätet med smarta system för feldetektion i kombination med fjärrstyrd brytarmanövrering. Eftersom ständig uppkoppling till kontrollrummet krävs måste systemet innehålla en tillförlitlig och säker kommunikation.

Tillsammans med Siemens erbjuder AddSecure Smart Grids helhetslösningen SmartDet400-serien, för effektiv installation i nätet som enkelt integreras med SCADA via standardiserade protokoll. SmartDet400-lösningen innehåller Siemens SICAM FCM för feldetektion och brytarstyrning och AddSecure Smart Grids GIO100/200 som RTU och en säker kommunikation.

SmartDet400 är en komplett utrustning för en ständigt uppkopplad feldetektion och fjärrmanöver. Lösningen omfattar också ett temperaturkontrollerat skåp försett med avbrottsfri strömförsörjning och lättåtkomlig anslutningsplint.

SmartDet400 är en av våra helhetslösningar för Avbrottshantering.

Fördelar

  • Feldetektor med relässkyddsprestanda

  • Kräver spänningsgivare

  • Användbar i jordade, isolerade och kompenserade elnät

  • Riktad kortslutning och jordfelsdetektering

  • Exakt och snabb fellokalisering minimerar personal- och resekostnader

Produktblad

SmartDet400