SmartDet200 – Feldetektering & manöver i elnätet

SmartDet200 är vår helhetslösning framtagen tillsammans med Protrol som medför effektiv installation i nätet och som enkelt integreras med SCADA via standardiserade protokoll. SmartDet200 innehåller alltid en kommunikationslänk för att erhålla en ständigt uppkopplad feldetektion.

SmartDet200 är helhetslösningen som medför effektiv installation i nätet och som enkelt integreras med SCADA via standardiserade protokoll. SmartDet200 innehåller alltid en kommunikationslänk för att erhålla en ständigt uppkopplad feldetektion. Samtliga SmartDet200-lösningar är kapslade i temperatur-kontrollerade skåp försedda med avbrottsfri strömförsörjning. Förutom feldetektering av upp till tre utgående fack finns in- och utgångar tillgängliga som exempelvis kan användas för brytarmanöver och lägesindikering.

Feldetektion sker med välbeprövade IPC från Protrol. Detektering av överström och jordfel (oriktat, riktat och intermittent) genomförs enligt inställd konfiguration. SmartDet200 kan levereras med förinställd konfiguration om så önskas. Protrols metod för feldetektion kräver ingen spänningsmätning, strömmätning räcker. Att slippa installera spänningstransformatorer för mätning gör installationen både plats- och kostnadseffektiv. Delningsbara strömtransformatorer för mätning anpassade för IPC kan beställas som tillbehör.

SmartDet200 är en av våra helhetslösningar för Avbrottshantering.

Fördelar

  • Feldetektor med relässkyddsprestanda

  • Kräver ingen spänningstransformator

  • Detektering av fel orsaktade av överström och jordfel

  • Hanterar intermittenta och riktningsfel

  • Fjärrmanöver av brytare