SmartDet500 – Feldetektering & motormanöver för luftledning

SmartDet500 är en helhetslösning för feldetektering och motormanöver för luftledningar. Lösningen medför effektiv installation i nätet och integreras enkelt med SCADA via standardiserade protokoll.

SmartDet500 är helhetslösningen som medför effektiv installation i nätet och som enkelt integreras med SCADA via standardiserade protokoll. SmartDet500 innehåller alltid en kommunikationslänk för att erhålla en ständigt uppkopplad fjärrmanöver. Samtliga SmartDet500-lösningar är kapslade i metellskåp för utomhusmontage.

Motormanöver för lutfledning EOA501

Manöverdonet är konstruerad för fjärrstyrning och automatisk sektionering av frånskiljare med och utan lastbrythuvud. Manöverdonet är enkelt att montera och har all nödvändig elektronik och inbygg manöverpanel. Motormanöverdonet kan anslutas till de flesta förekommande frånskiljare med upp och nedgående manöverrörelse.

Solpanelsystem till motoröverdon EOA501

Till motoröverdon EOA501 kan solpanel anslutas i stället för batteri.

Några av fördelarna:

  • Hanterar dubbelriktad och intermittent kraftflöde

  • Upptäcker överströmsfel, trasiga ledare, spänningsbortfall och mellanspänningsfel

  • Ökar tillgängligheten

  • Automatisk omkonfigurering efter mellanspänningsfel

  • Minskar varaktigheten av lågspänningsavbrott