Home / Personsäkerhet / Säkerhetslösningar för kommuner

Öka säkerheten för anställda i kommunen

Flera verksamhetsområden inom kommunen är särskilt utsatta när det kommer till hot och våld. Med rätt helhetslösningar som är anpassade efter verksamheternas behov kan man öka säkerheten och tryggheten för kommunens anställda.

Öka säkerheten för anställda i kommunala verksamheter

Inom kommunen finns det flera verksamheter som har en ökad risk för hot och våld i arbetet. Till exempel socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsverksamheter.

Våra lösningar är särskilt framtagna för att öka tryggheten för utsatta yrkesgrupper och hjälper dig som arbetsgivare att skapa en tryggare arbetsmiljö samt uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön.

Öka säkerheten och tryggheten vid

Med rätt typ av personlarm kan man öka tryggheten för ensamarbetare.

Våra tekniska kommunikationslösningar för socialkontor gör det möjligt att larma från olika mötesrum och sprida information mellan kollegor på avdelningen.

Vi har lösningar som underlättar arbetet för personalen inom till exempel HVB- och LSS-boenden, äldreboenden, hemtjänst och på vårdmottagningar.

Öka tryggheten för elever och lärare med vår lösning Trygg skola.

Så kan våra lösningar användas inom kommunala verksamheter

Ensamarbete, som hemtjänst och boendestöd

Med en kommunikationslösning som snabbt kan sprida information får alla på avdelningen reda på om en situation har uppstått någonstans. Det kan till exempel finnas en display vid receptionen och en i lunchrummet som visar var en kollega har larmat någonstans. Genom att få en kollega till platsen som knackar på och checkar in, kan man skapa en distraktion och föregå att en situation uppstår.

Socialkontor

Att behöva ge ett svårt besked till en person är tufft för både avsändaren och mottagaren och man kan på förhand inte veta om en person hamnar i chock, och hur personen i så fall agerar. Med en larmknapp i varje mötesrum går det snabbt att få dit en kollega om du känner dig otrygg i situationen. Larmen kan skickas till valda mottagare som då får information om vilket rum du befinner dig i.

Vård och omsorg

Våra lösningar hjälper till att snabbt skicka information till rätt personer om en incident uppstår. Lösningarna kan till exempel användas på en vårdmottagning för att sprida information till alla på avdelningen, på vård- och omsorgsboenden för att underlätta säkerhetsarbetet och vid hembesök för att öka tryggheten för personalen som utför hembesöket.

Skolor

Innan du påbörjar ett hembesök kan du aktivera en timer på ditt personlarm. Om larmet inte stängs av vid rätt tidpunkt så skickas det ett larm per automatik till förbestämd mottagare. Du kan också larma via knappen på personlarmet.

Vill du veta mer om våra personsäkerhetslösningar för kommuner?

Ta kontakt med oss

Produkter

Personlarm där man via en knapp eller app snabbt kan larma efter kollegor. Med man-down och timerfunktion ser du till att hjälp snabbt kommer om…

Våra appar gör det möjligt att snabbt larma efter kollegor eller extern hjälp.

Utveckla din förmåga att förebygga och hantera hot- och våldssituationer genom en förebyggande utbildning.