Home / Smart Rescue™ / Trygg skola

Trygg skola

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.

Hur skapar vi en tryggare och säkrare skola? Ladda ner vårt white paper!
Elever som lämnar en trygg skola

Förhindra eller begränsa påverkan av en incident

Om det inträffar en incident i skolan ser vår lösning Trygg skola till att rätt personer omedelbart får rätt information, så att rätt lokala åtgärder tas och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras direkt. Då kan vi förhindra eller begränsa ödesdigra konsekvenser tills dess att extern hjälp anländer.

Skolans utmaningar

  • Antalet allvarliga incidenter ökar stadigt inom skolor i Europa. Exempelvis har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats de senaste fem åren i Sverige.
  • Normalt sker störst skada redan under de tio första minuterna, då extern hjälp oftast ännu inte har hunnit fram.
  • Trots förebyggande investeringar i kodlås och passersystem, initieras tyvärr fortfarande en stor del av incidenterna av elever som redan har tillträde till skolan.

Lösning

Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av skolans personal. Korrekt information och tydliga instruktioner om eventuell inrymning eller evakuering måste automatiskt och omedelbart kunna skickas till elever, skolpersonal samt räddningstjänst.

AddSecure Trygg skola

Trygg Skola från AddSecure är en kommunikationslösning som möjliggör att rätt information snabbt når rätt personer, och att rätt åtgärder initieras direkt. Lösningen stöttar personalen vid såväl mindre som större incidenter och förbättrar till exempel möjligheten att ingripa lokalt vid exempelvis olyckshändelse eller bråk på skolgård. Den kan även användas vid allvarligare incidenter som överfall på både lärare och personal eller våldsincidenter där det finns behov av allmän utrymning eller inrymning.

AddSecure Trygg Skola finns i tre olika nivåer som kan anpassas till det behov som finns på just er skola: START, STANDARD och PREMIUM.

 

Trygg skola START

Innehåller en trygghetsapp som gör det möjligt att skicka och ta emot larm samt en webbutbildning som ger personalen kunskap i hur man hanterar hot- och våldssituationer.

Trygg skola STANDARD

Innehåller utöver trygghetsappen även personlarm och personsökare som ansluts till larmcentral.

 

Trygg skola PREMIUM

Trygghetslösning för hela skolan med appar, personlarm, inomhuspositionering och lokal informationsutrustning.

 

 

Vill ni veta mer om Trygg skola?

Prata med någon av våra experter

Begränsa personskador

Genom möjligheten att omedelbart kunna initiera lämpliga lokala åtgärder begränsas personskador och lidande – liv kan till och med sparas!

Minimera felaktiga beslut

Korrekt information och tydliga instruktioner skickas automatiskt till rätt personer, vilket gör att sannolikheten för olyckliga felbeslut och kritiska förseningar minimeras.

Användarvänligt

Regelbunden användning av lösningen (t ex presentation av generell information och lindrigare incidenter så som vandalisering och drogförsäljning) gör att personalen blir van att hantera systemet, något som är nödvändigt den dag något allvarligt sker. Dessutom förmedlas indirekt en trygghetskänsla till både elever och lärare.

Webbinarium: Hur ökar vi säkerheten för elever och lärare i skolan?

Siffror visar att våld och hot i skolan blir allt vanligare. Hur kan vi öka säkerheten och tryggheten i skolan utan att äventyra känslan av frihet och öppenhet för elever och lärare?