Hur allt startade – från 2G till 5G

I Japan år 1979 lanserades det första mobilnätet, som retroaktivt fått namnet 1G, och 1991 blev 2G, med standarden GSM, kommersiellt tillgängligt i Finland.

Japan första mobilnätet 1979 1G - 2G

Med 2G lades grunden för trådlös kommunikation

Med 2G övergick radiosignalerna från analoga till digitala och gav därmed nya möjligheter till dataöverföring. Det markerade starten för en bred utbyggnad av uppkopplade enheter och det som idag kallas Internet of Things (IoT). Tekniken används fortfarande brett för kommunikation av kritiska system och infrastruktur. 

Med 2G lades grunden för trådlös kommunikation som vi känner den idag. Tio år senare lanserades det första kommersiella mobilnätet av vidareutvecklingen 3G, som med högre hastigheter gav nya möjligheter och av gemene man ses som starten för mobil dataöverföring. Förutom att ge upphov till den smarta telefonen och mobila bredbandet som vi känner dem idag var det 3G som på allvar tog digitalisering till kritiska samhällsfunktioner. Trots att både 2G och 3G är baserade på decennier gammal teknik används de fortfarande av mer än 50 procent av all IoT-utrustning världen över. 

Det stora teknikklivet 4G

December 2009 blev Sverige tillsammans med Norge först att lansera kommersiella 4G-nät. Likt föregångarna var den stora nyheten högre dataöverföring. Med kapaciteten hos 2G och 3G är det inom många områden enbart möjligt att ge enkla statusbesked – om något hänt eller inte hänt. Med 4G kom ett mobilnät som i många lägen kunde matcha eller rentav prestera bättre än det markbundna nätet. Kort sagt öppnade 4G för helt nya möjligheter. 

Tvåvägskommunikation i ljud fick sällskap av video och bild i realtid mer sömlöst än 3G kunde erbjuda. En mängd uppkopplade enheter kunde börja samverka för att ge bättre beslutsunderlag för analyser av händelser, platser och utrustning. Artificiell intelligens (AI), videoövervakning i realtid, smarta elnät för intelligent distribution, system för att mäta av föroreningar i luften i storstäder och avancerade system för ökad klimatnytta. Även medborgarservice som hälsa och sjukvård har mycket att vinna på de avancemang 4G fört med sig. 

Hög dataöverföring i realtid med 5G

För två år sedan inleddes utbyggnad av 5G i storstäder och pågår nu över hela landet. En viktig del vid utvecklingen av 5G var lägre fördröjningar, latens, för IoT-enheter. Med en uttalad maximal fördröjning på 10 millisekunder, en hundradels sekund, är dataöverföring i realtid över mobilnätet verklighet. Ett vanligt exempel där minimal fördröjning är av högsta vikt är ”plaatoning” där självkörande bilar trådlöst sammankopplas för att, genom att ta bort den mänskliga faktorn, öka säkerheten, undvika trafikstockningar och dra ned bränsleförbrukningen. 

Användningen av 5G kan även komma välfärdssystem till del, där räddningstjänst mycket snabbare kan få tillgång till vitalparametrar från skadade och snabbare komma till olycksplatser. Inom lag och ordning kan väktare arbeta mer med videoflöden och de höga hastigheterna gör att avancerad AI kan behandla stora mängder data för ansiktsigenkänning. 

Med 4G och 5G öppnas nya dörrar, men utbyggnaden medför också på kort sikt utmaningar. När framtidens nät byggs ut avvecklas 2G och 3G, som många samhällskritiska funktioner än idag är beroende av. Till slutet av 2023 räknar Telia med att släcka sitt sista 3G-nät och två år senare, 2025, följer 2G. Det är därför bråttom för hela samhället att påbörja utfasningen av utrustning beroende av 2G och 3G – från nödtelefonen i hissen till medicinsk utrustning. 

Guide till teknikskiftet  

Läs mer i vår guide till teknikskiftet för att ta reda på mer och få hjälp på vägen att framtidssäkra dina system.