blogg

Checklista för ett framtidssäkrat hisslarm

Som fastighetsägare ansvarar du över säkerheten i hissarna. Genom att vara proaktiv kan du framtidssäkra dina hisslarm i tid och förebygga riskerna som uppstår när gårdagens teknik fasas ut. Ta del av vår checklista och se till att dina hisslarm är framtidssäkrade.

Hisslarm

Som fastighetsägare gäller det att agera proaktivt i alla sammanhang som har med säkerhet att göra. Det har länge varit en självklarhet när det gäller inbrott och brand, men dessvärre har säkerhet i hissar inte prioriterats lika högt. Många gånger har ansvaret begränsats till att bocka av i ett Excel-ark att den årliga kontrollen har genomförts. Ändå är vi alla medvetna om hur traumatiserande det är att fastna i en hiss. Och ansvaret för att förebygga den risken ligger alltid hos fastighetsägaren.

Det är dags att ge hisslarm en högre status, och visa att du som fastighetsägare tar riskerna på allvar. Se till att dina hisslarm fungerar på ett tryggt och säkert sätt – idag och imorgon.

Checklista för ett framtidssäkrat hisslarm:

» Vem sköter larmtjänsten? Du som fastighetsägare har ansvaret att det fungerar.

Det första steget är att anlita en dedikerad larmleverantör för att sköta tjänsten. Här gäller att kunna vara säker på att leverantören har full koll på de tekniska utmaningarna – och vilka lösningar som passar bäst i varje unikt fall.

Kontakta en larmleverantör som har en lösning som är:

  • lätt att använda
  • flexibel
  • enkel att följa upp
  • lätt att överblicka
  • framtidssäkrad.

» När utfördes test av larmet senast?

Med förbättrad kommunikation och kontroll går det att förebygga att människor drabbas av bristande hisslarm. Genom att snabbt upptäcka mindre problem går det att åtgärda dem innan de övergår till att bli stora problem.

» Vilken kommunikationsteknik har larmet? Koppar, fast telenät, 2G-3G?

En viktig del av lösningen för ett hisslarm är att den är framtidssäkrad. I dagens läge finns det ett stort antal hissar som har fullt fungerande larm – men där larmen är kopplade till ”gårdagens” kommunikationsteknik, det vill säga det fasta telenätet. Dessa måste åtgärdas i god tid, så att det inte uppstår ett akut läge när den tekniken fasas ut. Och det är en utfasning som redan pågår på många håll.

Guide till en tryggare hisslarmslösning

Många fastighetsägare är inte medvetna om att de har det formella ansvaret att säkerställa funktionen för larmen i hissarna. Många är inte heller medvetna om att hisslarmen måste framtidssäkras när 2G och 3G-näten släcks ned.

I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta.

Ladda ner hissguiden!