Digitaliseringen och samhällseffekter av operatörernas nedsläckning av telenäten

Att våra städer blir smartare, präglade av Internet of Things (IoT) och digitaliseringen, är essentiellt för samhällsutvecklingen.

Digitaliseringen i samhället

Digitaliseringen och samhället

Digitaliseringen möjliggör bättre levnadsförhållanden för många, konkurrenskraftiga industrier och en hållbar framtid. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs säkra och uppdaterade kommunikationsnät. Det är anledningen till att telekomoperatörerna påbörjat teknikskiftet, dvs utfasningen av äldre tekniker som koppar, 2G- och 3G-näten. I stället görs det plats för 4G och 5G. Vad kommer förändras och vem tar del av förändringen? Det enkla svaret är allt och alla.  

Vem gör vad i teknikskiftet?

En mängd saker och funktioner är idag uppkopplade via 3G och 2G – allt från industrisystem och kritiska larmsystem, till elmätare, värmepumpar och nödtelefoni i hissar. Kommuner, regioner, företag och organisationer med IoT-lösningar baserade på 2G– och 3G-näten måste redan nu planera för skiftet och genomföra uppdateringar. Men för att kunna planera och genomföra måste alla informeras och bli medvetna om teknikskiftet. Om övergången och anpassning till den nya teknologin ska bli effektiv, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner, så krävs god framförhållning och bred samverkan i samhället. Alla verksamheter med teknik baserad på 2G och 3G har ett stort ansvar vad gäller att framtidssäkra flera kritiska samhällsfunktioner.  

Vad innebär förändringen för samhället?

Bättre uppkoppling via 4G och 5G-näten bidrar till snabbare och säkrare dataöverföring, som i sin tur möjliggör att produkter, tjänster och funktioner kan nå nya höjder – en förutsättning för vidareutveckling av det smarta, uppkopplade samhället. Insamling av stora mängder data möjliggörs med 5G. Med mer data att analysera kan bland annat industrier och flera olika delar av samhället minska sina utsläpp och vården kan automatisera och optimera olika system och funktioner. Det som 4G redan påbörjat, kommer 5G accelerera och förbättra. Den nya tekniken kommer ge samhället mer hållbara lösningar, större möjligheter till inkludering, och bättre förutsättningar att rädda fler liv. 

Hur ska kritisk kommunikation säkras?

I takt med att teknikskiftet tar form kommer kommunikationen bli snabbare och samhällskritiska tjänster kommer att kunna optimeras. Baksidan av avvecklingen av gamla telekomnät är dock att det innebär en risk för larmkommunikation och annan kritisk kommunikation. Enbart inom larmsektorn finns det i Sverige hundratusentals föråldrade enheter som kommer att drabbas när näten släcks ned. Det handlar om krititiska larm som brand-, hiss- och inbrottslarm, trygghetslarm och mer. Därför måste teknikansvariga se till att uppgradera och byta ut all äldre teknik för larmkommunikation som finns runt om i landeti god tid, innan nedstängningen av de gamla näten.

Var börjar du som ansvarig?

Det finns enkla första steg att ta för att säkra din kommunikation. Ta del av vår kostnadsfria guide till teknikskiftet här – med fakta och checklista.