blogg

Att tänka på inför nedstängningen av 2G och 3G – en snabbguide för företag

Mycket av dagens samhällskritiska kommunikation är idag beroende av koppar-, 2G- eller 3G-näten. Dessa stängs nu ner.

nedstängning av 2G och 3G

Vilka komponenter berörs när 2G och 3G stängs ner?

Komponenter innefattar brandlarm, hisslarm, porttelefoner, inbrottslarm, övervakningssystem, värmepumpar, kassasystem, och mycket mer. Nu när kopparnäten, 2G och 3G håller på att fasas ut helt i samhället, och ersätts av 4G och 5G, är det viktigt att alla verksamheter ser över sin kommunikation. Både för att säkerställa att just ditt företags uppkopplade system kommer fortsätta fungera, och för att dra nytta av alla kommande möjligheter med teknikskiftet.   

Ju närmare utfasningen vi kommer, desto större blir risken att de tekniker som kan utföra det fysiska utbytet redan är fullbokade. Det ökar risken för att kommunikationen från de uppkopplade enheterna upphör att fungera. Mot denna bakgrund listar vi vad du som ansvarig behöver tänka på och vad du kan göra idag, för att ligga steget före.

Snabbguide till migrationen för företag i fyra steg:

  • Gör en plan för migrationen för att undvika akut läge. Det ger din verksamhet större chans att effektivisera teknikskiftet och se till att övergången blir smidig, säker och snabb.
     
  • Var noga med detaljer. Det är ytterst viktigt att det blir rätt gjort, eftersom det blir extra kritiskt när kommunikationen övergår till en IP-baserad lösning och det tillkommer nya funktioner.
     
  • Håll konstant en hög säkerhetsnivå. Med mer ansvar för cybersäkerhet är det viktigt att arbeta med pålitliga leverantörer och partners. Detta blir även extra kritiskt när nya funktioner ökar risken för säkerhetsintrång.
     
  • Välj en dedikerad leverantör som har full koll på de tekniska utmaningarna – och vilka lösningar som passar bäst i varje unikt fall. Din verksamhets tjänsteleverantör är din partner och någon du borde kunna arbeta med under en längre tid. Och du vill även få råd om vilka lösningar som fungerar bäst vid varje tillfälle när problem och eventuella nya utmaningar uppstår.

Din kompletta guide till nedstängningen av koppar- 2G- och 3G-näten:

I vår guide till teknikskiftet kan du som företag ta del av tips om hur du och din verksamhet kan övergå till 4G och 5G på ett säkert sätt. Du kan ladda ner guiden helt kostnadsfritt.