blogg

Risker och möjligheter med omställningen till 4G och 5G

Efter flera decennier i tjänst är utfasningen av 2G och 3G till förmån för 4G och 5G igång i Sverige.

Omställningen 4G-5G Sverige

Omställningen till 4G och 5G i Sverige

Telia räknar med att släcka sitt sista 3G-nät mot slutet av 2023 och att 2G-nätet ska gå samma öde till mötes två år senare. Trots ett nära förestående skifte är långt ifrån alla företag, myndigheter, organisationer och andra viktiga samhällsfunktioner redo för omställningen till 4G och 5G. 

Viktigt byta ut utrustning baserad på äldre teknik 

Företagen har ett stort ansvar i det pågående teknikskiftet och det gäller inte minst säkerhetsbranschen. Förutom att se över befintliga system och infrastruktur som förlitar sig på 2G och 3G behöver de se till att leveranserna av analog utrustning för larmkommunikation och annan kritisk kommunikation upphör. Säkerhetsbranschen har också ett ansvar att upplysa om riskerna med att använda föråldrad teknik.

Varje företag, organisation och myndighet med samhällskritisk verksamhet måste förstå vikten av att byta ut gamla larmsändare och andra uppkopplade enheter – Internet of Things (IoT). I samverkan kan samhället och företag undvika problem när 3G och 2G fasas ut, ingen enskild aktör eller sektor klarar omställningen på egen hand. 

Nya mer effektiva och hållbara tjänster  

Övergången till 4G och 5G erbjuder en rad möjligheter. Genom att byta ut gammal utrustning uppdateras åldrande digitala system mot moderna och mer effektiva som möjliggör lägre underhållskostnader och minskad energiförbrukning. När Ericsson tillsammans med brasilianska Telefónica genomförde tester av 5G i São Paolo framgick att tekniken var upp till 90 procent mer energieffektiv, räknat i antal watt per levererad enhet data (Mbps), jämfört med 4G.  

Den ökade digitaliseringen och de snabbare mobilnäten gör det möjligt för många verksamheter att öka resurseffektiviteten och minska utsläppen genom fjärrövervakning, systemuppgraderingar över nätet och färre servicebesök på plats. 

Mycket runtomkring oss idag är på något vis uppkopplat mot internet och betydligt mer kommer det bli. Att fasa ut gammal utrustning och använda modern teknik när mobilnäten ska byggas ut kan tyckas vara ett nödvändigt ont. Men i skiftet till 4G och 5G finns också stora möjligheter att skapa nya värden som även ger positiva effekter på samhällsnivå.  

Guide till teknikskiftet  

För att veta mer och få hjälp på vägen mot 4G/5G kan du läsa om teknikskiftet i vår guide.