Därför måste du framtidssäkra hissens nödtelefoni

2G- och 3G-näten håller på att fasas ut och kommer att ersättas av framtidens nät: 4G och 5G.

hand som trycker på hissknapp

2G och 3G fasas ut

Den pågående digitaliseringen av samhället riskerar att skapa problem för mängder av verksamhets- och samhällskritisk utrustning som är i drift på 2G eller 3G, inte minst nödtelefoner i hissar. Det är därför hög tid för hissägare att förbereda sig på övergången och framtidssäkra hissens nödtelefoni innan det är för sent. 

För att göra plats åt ny teknik har telekomoperatörerna redan påbörjat nedsläckningen av de äldre näten, 2G- och 3G (GSM). 3G-nätet beräknas ha fasats ut helt i slutet av 2023. 2G-nätet används i hög grad inom olika industriella och tekniska verksamheter och väntas därför vara avvecklat först under 2025. De moderna näten kommer vara säkrare, mer energieffektiva och samhällskritiska tjänster kommer optimeras det är helt enkelt en förutsättning för utvecklingen av ett digitalt och hållbart Sverige. 

Risk att fastna i hiss

Nödtelefonin i hissar ska fungera via tvåvägskommunikation till ständigt bemannad larmcentral. Om nödtelefonen slutar fungera så riskerar personer som till exempel fastnar i hissen att inte kunna larma omvärlden. Eftersom mobiltäckningen i hissar ibland kan vara dålig, så ska det inte tas för givet att personen i fråga kan larma via mobilen.  

För att nödtelefonin i hissar ska fungera när de gamla näten släcks ner behöver de alltså övergå till 4G eller 5G. Det måste göras nu, innan 2G och 3G-näten avvecklas. Förvaltare av hissar måste ta digitaliseringen av samhället på allvar. I vissa är fall är hissägare inte ens medvetna om nedsläckningen av de gamla näten.

Vad kan förvaltare av hissar göra för att framtidssäkra hissarnas nödtelefoner?

  • Inventera – undersök nödtelefonin i hissen i ett första steg. Kontakta därefter din auktoriserade leverantör för att påbörja planeringen.
  • Läs på och ställ krav – detta för att se till att utrustningen som levereras eller uppdateras är framtidssäkrad.
  • Säkerställ att det finns system som följer upp och dokumenterar nödtelefonin – till exempel vår webb- och mobilbaserad larmtjänst AddView
  • Ha god framförhållning – nedsläckningen kommer gå snabbt, se därför till att byta ut eller uppdatera tekniken nu.

Guide till teknikskiftet

Det är dags att säkra upp hissens nödtelefoni – läs mer i vår guide till teknikskiftet.

Ta det av vår checklista för ett framtidssäkrat larm.

Läs mer om nedsläckningen av kopparnät, 2G och 3G.