blogg

Hur ser 5G-världen ut?

Den fullskaliga utrullningen av 5G förväntas komma igång 2025, vilket gör att ”5G-världen” inte är så långt bort som många kanske tror. Även om nätet inte uppgraderas direkt för oss alla så innebär 5G att många spännande möjligheter och förändringar kommer dyka upp i våra liv.

Digitaliseringen i samhället

5G, framtidens nätverk, kopplar inte bara upp våra mobiltelefoner och bärbara datorer till Internet. Tekniken kommer att vara så utbredd att den även kan användas i fordon och maskiner.

För företag, industrier och vanliga människor betyder det att vi kommer att ha fler ”enheter” runt omkring oss. Kvaliteten på nätverket de är uppkopplade till kommer även att höjas.

Cisco uppskattar att ungefär hälften av alla enheter i 5G-nätet så småningom kommer att vara andra enheter än mobiltelefoner.

”5G-nätet möjliggör uppkoppling av minst en miljon enheter per kvadratkilometer. Det kan vara övervakningskameror, larm och sensorer, till exempel i industriella miljöer. 4G kan bara hantera cirka 10 000 enheter på samma yta.”

Magnus Lengdell, Chief Technology Officer på AddSecure

Så hur är allt detta möjligt? Och hur kommer 5G-världen att fungera?

5G-nätets anatomi 

När 5G når de vanliga användarna kommer den mest märkbara förbättringen att vara de uppkopplade enheternas latens. Det vill säga tiden innan en enhet börjar kommunicera med en annan enhet eller utför en åtgärd och spelar in data kommer att vara mycket kortare.

För att sätta det i perspektiv så har det nuvarande 4G-nätet en latens på cirka 30 millisekunder, medan 5G-nätets latens har setts vara så låg som 1 millisekund. Därför kommer du omedelbart kunna interagera med 5G-uppkopplade enheter.

Eftersom 5G använder hög bandbredd som sänds på hög radiofrekvens är det mycket snabbare än något annat nätverk som vi har sett tidigare. Det kan överföra stora mängder data men har inte så bra räckvidd som 4G har.

Om du bor i en stad eller tätort har du kanske redan sett att 5G-installationer påbörjats på vissa håll. Men för att lösa räckviddsproblemet måste nätutrustning installeras på många ställen i städerna för att säkerställa att 5G-nätet fungerar. Den kan ses högst upp på lampstolpar eller i hörnet av byggnader, och fungerar som ett spindelnät med 5G-uppkopplingar.

5G-nätverk kan fungera på tre olika spektrumband, vart och ett med olika fördelar:

Lågband är det vanligaste och används idag för 4G-nät. Även om det har bäst täckning och god förmåga att tränga igenom väggar är hastigheten inte lika bra för 5G.

Mellanband möjliggör högre hastighet och bättre latens, och är den mest tillförlitliga uppkopplingen i människors dagliga liv.

Högband är det bäst lämpade spektrumbandet för 5G. Men trots att det har mycket hög hastighet så används det inte i någon större utsträckning på grund av dess undermåliga täckning och sämre förmåga att tränga igenom väggar.

Varför är latens och kapacitet så viktigt? 

5G-nätets förbättrade latens öppnar upp många möjligheter för hur världen kommer att se ut framöver. Allt från hur vi använder våra enheter till hur industrier och infrastrukturer fungerar.

Snabb latens innebär att enheter kan fjärrstyras med nästan omedelbar effekt. För kommunikation, logistik och tillverkning innebär det mycket bättre verksamhetseffektivitet, vilket kan hjälpa företag och myndigheter att hantera de ökande kraven och komplexiteten i globaliseringen.

Dessutom möjliggör den att avancerad teknik kan utvecklas, till exempel virtuell och förstärkt verklighet. Med 5G kan du interagera sömlöst och omedelbart med dessa enheter och nätverk, så nära realtid som möjligt.

Kapacitet är också viktigt. Jämfört med det nuvarande 4G-nätet så kommer 5G-nätet att ha kapacitet att koppla upp 1 000 gånger fler enheter. Det betyder att datahastigheten i områden med många användare, exempelvis i städer, på festivaler eller i arenor, inte kommer att påverkas i lika hög utsträckning.

Företag kommer även att kunna samla in mycket större mängder kunddata, vilket gör det mindre sannolikt att man går miste om viktig information om kunder och marknader.

Världen som vi känner den och 5G 

Med all denna tekniska information i åtanke – vad innebär det rent konkreta för oss människor och för system runt omkring oss? För tillfället är möjligheterna oändliga. Vi kan dock vara säkra på att lanseringen av 5G kommer att påskynda många sociala rörelser och mål, till exempel jämlikhet och hållbarhet.

5G möjliggör insamling av datamängder utan tidigare motstycke, och snabbare än någonsin tidigare. Genom att samla in och analysera data från enheter kan vi fatta bättre beslut när det gäller vår resursförbrukning. Dessutom kan aktörer med hög klimatpåverkan få hjälp att minska sina utsläpp. Till exempel kan telematik- och IoT-enheter redan idag hjälpa transportindustrin att minska sin bränsleförbrukning. Med 5G kommer den utvecklingen att accelerera och förbättras.

Även i vårdsektorn kommer 5G att hjälpa till att automatisera och optimera olika system och funktioner som hjälper oss att ta hand om vår åldrande och sjuka befolkning. Dessutom kan stora steg göras i utvecklingen av vissa mediciner, behandlingar och vacciner. Ett otroligt viktigt område eftersom fler pandemier och virus förutspås i framtiden.

5G och sakernas Internet (IoT) 

Potentialen för 5G är häpnadsväckande, och innebär en spännande utveckling för mänskligheten. Med en sådan tillströmning av uppkopplade enheter kommer IoT att hamna i rampljuset, liksom behovet av säker kommunikation.

Med fler uppkopplade enheter i näten så ökar risken för dataintrång och andra skadliga attacker. Säkerhetsproblem och den effekt 5G kommer att ha på din mobils batteritid är kanske de enda nackdelarna i dagsläget. Men i takt med att 5G och IoT blir allt vanligare i våra dagliga liv och våra samhällen så får säkerheten inte ignoreras.

Tills sist vill vi understryka att 5G-utrullningen även innebär att äldre koppar-, 2G- och 3G-nät avvecklas. När äldre teknik avvecklas blir vissa livs- och affärskritiska applikationer föråldrade och slutar fungera. I vissa fall kan detta orsaka stora problem.

Därför är det viktigt att vara proaktiv och säkerställa att alla applikationer som används i den egna verksamheten och som är beroende av denna teknik uppgraderas.

Guide till teknikskiftet

Stora förändringar sker just nu i mobilnäten runt om i världen, och du måste anpassa dig för att säkra din kommunikation. Förändringarna är särskilt avgörande för kritiska system som används för att lösa affärs- och samhällsfunktioner.

Mer information om vad du behöver göra för att säkerställa att nätverk och kommunikationssystem fortsätter fungera kan du få om du klickar på länken nedan.

Ladda ner guide!