Kopparnäten, 2G och 3G stängs ned

Sten Olsson förklarar vilka konsekvenser det kan få för din organisation och för samhället om du inte agerar.

Sten Olsson, Chief Business Development Officer på AddSecure, anser att samhället måste ta ett större ansvar för att uppdatera föråldrade kommunikationssystem och uppkoppld enheter. Dessutom kommer många viktiga kommunikationssystem att bli överflödiga utan omedelbara åtgärder.

Här pratar vi med Sten om de kommande utmaningarna med utfasningen av telekomnäten och hur organisationer kan förbereda sig:

1. Varför är detta ett brådskande problem?

Utfasningen av dessa nätverk är ett brådskande problem för oavsett om vi är beredda att anpassa oss eller inte så kommer nätverken att stängas ned. Om vi vill undvika riskerna och säkra våra kritiska kommunikationssystem och enheter måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att uppdatera vissa system redan nu.

2. Förklara utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten.

Även om avveckling av gamla koppar-, 2G- och 3G-nät är nödvändig för förbättrad funktionalitet och utveckling, betyder det att all äldre teknik som är uppkopplade till dessa infrastrukturer kommer att sluta fungera.

3. Vad är det största problemet med att kommunikationssystem och uppkopplade enheter blir föråldrade när nätverkstekniken förändras?

Vi ser redan konsekvenserna av att äldre enheters kommunikationsöverföringar inte når mottagaren. Det blir allt vanligare och bristerna är omfattande.

Hittills har problemen främst inträffat med äldre hisslarm, men också med andra larm och uppkopplade enheter. Som du säkert kan tänka dig så vill ingen fastna i en hiss med ett nödlarm som inte fungerar. Den gamla tekniken börjar sätta kommunikationssystem och anslutna enheter, och därmed människor, i fara.

4. Vilken roll kommer 5G att spela under de kommande åren?

5G är framtiden och erbjuder en enorm potential. Den nya tekniken gör att IoT-kommunikation kan bli mer tillförlitlig. När det gäller samhällskritiska tjänster kan dessa kommunikationssystem optimeras, vilket gör stor skillnad vid bränder eller till exempel för ambulanser.

Dessutom kommer 5G-utrullningen att ge IoT ett enormt uppsving då det är ett stort steg mot en framtid där allt mer eller mindre är uppkopplat.

I hela Europa pågår enorma förändringar genom utbyggnaden av 5G. Vodafone, Tre och Telenor är några av operatörerna som nu marknadsför sina 5G-nät och använder ny teknik. Mobiljätten Samsung har meddelat att de redan börjat jobba med 6G, framtidens nät.

 5. Mellan nu och 2023 – vad är viktigast att prioritera och fokusera på?

För det första måste företag, organisationer och myndigheter informeras om vikten av att byta ut gamla kommunikationssystem och föråldrade enheter som är uppkopplade.

För det andra måste föråldrad utrustning och kommunikationsteknik uppdateras för att förhindra riskerna med att kritisk kommunikation inte levereras.

Slutligen måste organisationer se till att deras kommunikationssystem och uppkopplade enheter är kompatibla med 4G och senare 5G och på så vis säkerställa att de fungerar ett bra tag till.

Kunskap är nyckeln till att ställa högre krav på tillverkare och systemleverantörer. För att undvika att hamna efter i utvecklingen måste teknikskiftet kommuniceras och stödjas av samhället, myndigheter och företag.

Vägen framåt

Digitalisering skapar många nya möjligheter för kommunikationssystem och uppkopplade enheter. Men utan de nödvändiga uppdateringarna av infrastrukturen finns det många system som i slutändan inte kommer att fungera. Eftersom utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten är på gång är det dags att uppgradera dessa system och förhindra att viktiga system och enheter kopplas bort från nätet.

 

För att skapa en bättre förståelse för utfasningen av dessa nät har vi tagit fram en guide för företag och organisationer.

Lär dig hur du kan komma att påverkas och vad du behöver göra för att övergången till ny teknik ska bli smidig. I guiden ingår även en steg-för-steg-checklista.

Ladda ner!