White paper: Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management

Denna artikel syftar till att ge dig idéer och tips för att lyckas med ett telematikprojekt och för att maximera avkastningen på investeringen. Baserat på erfarenheterna från våra kundprojekt samt intervjuer med projektledare, kunder och systemanvändare, har vi sammanställt våra rekommendationer i 11 kapitel. Vi hoppas du finner artikeln läsvärd och inspirerande.

Ladda ner artikeln!

I centrum för transportföretagets verksamhet används ofta ett system för Fleet Management (FMS) för hantering av fordonsflottan och förarna.  Systemet har som syfte att att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten.  Ladda ner denna artikel för att lära dig mer om hur du lyckas med ditt FMS-projekt.

Fyll i formuläret för att få tillgång till artikeln: