Följ upp din fordonsflottas produktivitet via start- och stopprapportering

De flesta transportföretag arbetar intensivt med att optimera sin verksamhet och på så sätt öka lönsamheten. Genom start- och stopprapporter samlas viktig information om fordonsflottans produktivitet in automatiskt, sammanställs och görs tillgänglig via Co-Driver Weboffice.

Boka en demo!
Start-stopprapporter för uppföljning av fordonsflottans produktivitet

Få dina nyckeltal (KPI:er) samlade automatiskt via start-stopprapporter

Genom Start- stopprapporter samlas viktig information om fordonsflottans produktivitet in automatiskt, sammanställs och görs tillgänglig via Co-Driver Weboffice.

Exempel på start-stopprapporter för uppföljning av produktivitet

1. Rapport över producerade kilometer för fordon

Visar producerade kilometer mellan två datum. Data som visas: Fordon, starttid/tid, startadress, km vid start, stoppdatum/stopptid, stoppadress, km vid stopp, producerade km.

2. Daglig sammanfattning för fordon:

Visar en daglig sammanfattning för flera fordon, inklusive producerade kilometer och genomsnittlig bränsleförbrukning.

3. Daglig sammanfattning för ett fordon:

Visar en daglig sammanfattning för ett fordon, inklusive producerade kilometer och genomsnittlig bränsleförbrukning.
Data som visas: Fordonets namn, datum, starttid, sluttid, total tid, total körsträcka i km, körtid, paustid, bränsle som använts och genomsnittlig bränsleförbrukning.

4. Start-/stopprapport för fordon:

Visar startstopphändelser. Data som visas: Datum, händelse (start eller stopp), körda km, totala km, körtid, ackumulerad körtid, stopptid, ackumulerad stopptid, position, total körsträcka, användare/förare, bränslenivå, bränsleförbrukning och länk till karta (URL).

5. Förenklad start-/stopprapport för fordon:

Visar en förenklad rapport över registrerade start och stopp.

Rapporter berikade med info om start-stopphändelser på kartan

Genom start-stopptjänsten presenteras händelser på kartan i spårningsmodulen.  För fordon där vår fordonsdator Roadbox har anslutits till CAN eller FMS registreras ytterligare information från fordonet (som bränsleinformation) och visas i spårningstjänsten. Stoppmarkeringarna visas där en sådan stoppost har registrerats (vanligtvis efter ett stopp på minst 180 s). I den här vyn har stoppmarkörerna 3 olika storlekar :

 • Liten markör används för stopp på mellan 3 och 14 minuter
 • Medelstor markör används för stopp på mellan 15 och 179 minuter
 • Stor markör används för stopp på 180 minuter eller mer

Ett klick på stoppskylten ger detaljerad information om stoppet. Flera stopp kan visas samtidigt.

Start-/stopphändelser skapade utifrån information från färdskrivare (D8)

Eftersom vissa kunder inte ansluter fordonsdatorn till vare sig CAN eller FMS, utan bara till D8-anslutningen på färdskrivaren, räcker det att ha tillgång till denna information för att kunna skapa Start-/stopphändelser. Dessa D8-händelser skapas utifrån samma kriterier som tidigare (60 s körning skapar en starthändelse, 180 s stillastående skapar en stopphändelse). Dessa start/stopp innehåller inte fordonsdata som bränsle och bränslenivå, men de innehåller trippmätaravläsningen som rapporteras av färdskrivaren, samt positionsinformation, plats och datum/tid.

Rapportfunktioner

Som med alla rapporter i Co-Driver Weboffice finns det stora möjligheter att konfigurera start/stopprapporterna på olika sätt. Nedan visas några av rapportfunktionerna:

 • Val av tid: Välj start- och sluttid. Varje halvtimme eller valfri tid (hh:mm).
 • Skapa och namnge egna ”rapportmallar”
 • Dela rapportmallar med andra Co-Driver
 • Weboffice-användare
 • Schemalägg rapporter som ska skickas ut via e-post
 • Välj dynamiska resurser i rapporten (t.ex. en fast grupp eller alla tillgängliga resurser)
 • Dynamiska kontroller av en genererad rapport: (Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sorteringsordningen)
 • Exportera eller skriv ut en rapport (PDF, Excel,CSV eller Standard CSV)
 • Snabblänksrapporter som en genväg från aktuell markering (i översikten Kartor och Resurser.

Fördelar start-stopprapportering

 • Automatisk insamling av nyckeltal

 • Smidig uppföljning av flottans produktivitet

 • Övergripande och detaljerade rapporter