Home / Smart Grids™ / Grid Fault Detection

Grid Fault Detection

En helhetslösning för uppkopplad feldetektering som hjälper dig att minska avbrott i elnätet och minimera antalet berörda abonnenter.

Helhetslösning för uppkopplad feldetektering

För att minska avbrotten i elnätet och minimera antalet berörda abonnenter önskar många elnätsägare installera utrustning för feldetektering i allt fler punkter i distributionsnätet. Vi har tagit fram en nyckelfärdig lösning för felindikering i nätet. Utrustningen kommunicerar med kontrollrummet och är därför också utrustad med en tillförlitlig och säker kommunikation.

Vi erbjuder helhetslösningen SmartDet för effektiv installation i nätet och enkel integration med SCADA via standardiserade protokoll.

Infografik

Vad är ett smart nät? Och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?