Home / Customer Cases / Affärsverken – Unik helhetslösning för smarta elnät

AddSecure och Affärsverken utvecklar unik helhetslösning för smarta elnät

För att proaktivt möta kommande krav från konsumenter och från staten, har AddSecure och Affärsverken i Karlskrona utvecklat en ny lösning för smarta elnät. Tillsammans skapar de förutsättningar för en ny typ av beslutsunderlag för drift och investeringar i distributionsnätet.

Ladda ner hela kundcaset!

Affärsverken digitaliserar och optimerar sitt elnät

Övergång till ett dynamiskt distributionsnät

Vi står inför ett stort skifte, där hela det elbaserade energisystemet är på väg att förändras. Distributionsnätet kommer att i hög grad påverkas av en avveckling av den storskaliga produktionen som är beroende av fossila bränslen och så småningom även kärnkraften. Anslutning av mikroproduktion perifert i näten kombinerat med att den icke styrbara produktionen ökar, kommer också att ställa helt nya krav på den sammanhållande infrastrukturen.

Affärsverken i Karlskrona har tagit ett första aktivt steg för att övergå till ett dynamiskt distributionsnät.

– Med IoT-lösningar och nya krav från konsumenten ställs helt nya krav på oss.

Anders Savetun, Elnätschef på Affärsverken i Karlskrona

Hittat en lösning för smartare elnät

Oberoende av vilka förändringar som sker och när det sker, kommer det att finnas ett generellt behov för en elnätsansvarig av att veta mer om vad som händer i nätet nu, alltså helst i realtid. För att få denna kunskap om nätets status och kvalitet kommer det att behövas mer mätning; fler parametrar, från fler punkter och vid fler tillfällen, i vissa fall kontinuerligt.

Affärsverken har därför tagit hjälp av AddSecure och tillsammans med dem utvecklat en ny lösning för smarta elnät som ger dem en ny typ av beslutsunderlag för drift och investeringar i distributionsnätet. Genom energimätning, datainsamling och analys optimeras elnätet.

– Syftet med projektet är att elnätägarens beslut och åtgärder avseende nätet ska baseras på aktuella och validerade mätdata, ofta i realtid, och systematiska kalkyler presenterade på ett pedagogiskt och visuellt tillgängligt sätt, säger Erling Gustafsson som är kundansvarig på AddSecure.

Idag finns ingen motsvarande helhetslösning på marknaden. Lösningen innebär en ökad energieffektivitet och ett minskat antal kunder som drabbas av avbrott. Och ovanpå det – minskade energikostnader.

Med den här lösningen har Affärsverken valt att möta det stora skiftet som hela branschen står inför. Och att proaktivt möta de kommande kraven från såväl konsumenterna som från Staten.

Ökad utnyttjandegrad av nätet

Minskade kostnader för energiförluster och reaktiveffekt

Påvisat minskat antal avbrott och drabbade kunder

Ökad energieffektivitet

Bättre beslutsunderlag för framtida investeringar (data, kalkyler och presentationer)

Kunskap om nätets status och kvalitet i realtid

Fyll i formuläret för att ladda ner hela caset: