Home / Customer Cases / Umeå Energis elnät – hur det blev smart

Umeå Energis elnät - hur det blev smart

Umeå Energi är ett kommunalägt svenskt mellan- och lågspänningsnät. Det sträcker sig över 4 538 km och förser över 60 000 kunder med elektricitet. Företagets värderingar är enkelhet, närhet och ansvar – något som de strävar efter att omsätta till handling allteftersom kommunen växer.

Bakgrund

Umeå Energi planerade att uppgradera elnätet under flera år, men runt januari 2017 blev deras samtal med AddSecure Smart Grids mer seriöst. Eftersom den traditionella kopparkabelkommunikationen började bli både dyr och inte längre stöddes, letade Umeå Energi efter ett digitalt alternativ. Den ursprungliga planen handlade främst om att förse distributionsnätet med digital kommunikation, men ytterligare samtal visade på ett kanske ännu större behov av feldetektering och övervakningslarm.

– En mycket motiverande faktor var att minska stilleståndstiden, förklarar Jonas Edvardsson, affärsutvecklare på Umeå Energi. 2016 var den genomsnittliga oplanerade stilleståndstiden per kund 34,25 minuter lång. Även om det definitivt inte är dåligt förstod Umeå att det var möjligt att förbättra detta avsevärt om felen kunde lokaliseras snabbare. Den naturliga lösningen blev att utrusta viktiga transformatorstationer med sensorer och larm, vilket eliminerar behovet av att manuellt åka och leta efter felet, utan istället varnar på distans så snart något händer.

Er utrustning hjälpte oss precis att reducera antalet klienter med elavbrott från 600 till 40 på mindre än en minut, eftersom vi använde funktionen för sektionsuppdelning. På grund av utrustningens feldetekteringsförmåga kunde vi också identifiera exakt var kabelskadan var. Nu har vi bara ett par kabelstumpar kvar att isoleringstesta, sen har alla full tillgång till el igen.

Jonas Edvardsson, Affärsutvecklare, Umeå Energi

SmartDet – en enkel modullösning

Umeå Energi arrangerade ett pilotprojekt med fyra olika leverantörer och valde så småningom AddSecure Smart Grids. Under pilotprojektet visade det sig snabbt att det både var svårt och tidskrävande att installera alla komponenter i de ofta överfyllda transformatorstationerna, vilket var särskilt problematiskt på grund av Sveriges korta säsong för fältarbete. De efterfrågade en förpaketerad modullösning, något som Erling Gustafsson från AddSecure Smart Grids hade övervägt, men som faktiskt aldrig hade använts i praktiken förrän då.

Den färdiga produkten var SmartDet – en kompakt box som innehåller en integrerad kommunikations- och fjärrkontrollterminal som kombinerats med AddSecure Link-abonnemang, feldetektering och ett batteribackupsystem. Den kan lätt installeras och testköras på under 10 minuter. Kommunikationen ligger i princip aldrig nere, eftersom SIM-korten använder en roaming-lösning som väljer den mobiloperatör som har starkast signal vid varje given tidpunkt. Denna modul är nu AddSecure Smart Grid huvuderbjudande, och har redan sålts till flera andra nätägare.

– Den har fungerat otroligt bra, berättar Edvardsson.

Enkel och säker digital kontroll

Eftersom öppen mobilkommunikation lämnar enheter sårbara för dataintrång, virus och kapare går alla signaler genom stängda och tungt krypterade virtuella privata nätverk (VPN). Detta säkerställer att både informationen och själva enheterna hålls säkra och följer strikta myndighetskrav. Edvardsson betonar att säkerheten var mycket viktig för Umeå Energi, och AddSecures långa erfarenhet, som sträcker sig över flera decennier, var en betydelsefull faktor i deras slutliga val av leverantör.

De nya enheterna styrs via AddSecure Link och Web Portal Link Manager, som utformats för att vara lätta att använda även utan någon större teknisk expertis. Portalen hjälper dig att hålla koll på statusen för alla befintliga enheter och nätverk, samt att skapa nya, beställa SIM-kort och så vidare. Användaråtkomst är lätt att bevilja eller återkalla, och den pålitliga tvåfaktorsautentiseringen ser till att alla användare är den de påstår att de är.

– Det är enkelt, snabbt och lätt att komma igång, vilket är viktigt eftersom vi är ett litet elnätsföretag. Vi har inte en hel avdelning som hanterar kommunikationsbitarna, säger Edvardsson. – Det har definitivt överträffat mina förväntningar.

Vägen framåt

Att utrusta Umeå Energis elnät med smart teknik är ett ständigt pågående arbete. Det nuvarande målet är att 10 % av alla transformatorstationer ska vara utrustade med någon form av övervakningsutrustning, och företaget arbetar hårt med att räkna ut vilka dessa bör vara för maximal täckning. För närvarande är arbetsplanen treårig, och inkluderar även de 60–70 nya transformatorstationerna som årligen byggs. Umeå är, som tidigare nämnts, en snabbt växande region.

Även om det är för tidigt att säga med 100 % säkerhet, visar en försiktig uppskattning att bara minskningen av underhåll och felrelaterade kostnader kommer att bespara Umeå Energi cirka 15 % i årliga kostnader. Edvardsson berömmer lösningen, både vad gäller pris och kvalitet: – Det är otroligt prisvärt. Vi får väldigt mycket bra saker för våra pengar.

Svensk lag kräver att leverantörer omförhandlas vartannat år, och det är lätt att byta från AddSecure Smart Grids och samtidigt behålla hårdvaran. Edvardsson konstaterar att detta garanterar bra priser och en hälsosam marknad, men att de fortfarande hoppas på en långsiktig relation.

– Vi har varit väldigt nöjda med AddSecure Smart Grids. De är bra partner, avslutar han.

Avsevärt förbättrad tillgång till viktig information via sensorer

Fjärrdetektering av fel och möjlighet att lättare dela upp elnätet

Minskade resekostnader och underhållskostnader

Kunderna kan producera och mata förnybar energi tillbaka in i nätet

Kortare stilleståndstid för kunderna

Lättare att efterleva myndighetskrav

Framtidsanpassat, eftersom gamla kommunikationslinjer läggs ned

Vår smarta lösning för feldetektering

SmartDet - komplett lösning för ansluten feldetektering.