SmartDet

Komplett lösning för ansluten feldetektering. AddSecure Smart Grids produkt SmartDet lokaliserar fel och återställer kundens strömförsörjning snabbare.

SmartDet är en komplett paketlösning för feldetektering i distributionsnät. Den består av tillförlitlig och säker 2G/3G/4G-kommunikation, feldetektor, strömförsörjning och reservdrift med batteri, allt i ett temperaturreglerat skåp som är klart för montering i en sekundär transformatorstation.

Feldetektorn består av Protrols välbeprövade IPS/IPC-detektor eller Schneiders kraftfulla T300-serie. Andra detektorer som valts av kunden kan integreras på begäran.

Tillsammans med den höga säkerheten och höga tillgängligheten hos AddSecure Link IoT-systemet utgör en komplett lösning från detekteringspunkt till SCADA via standardprotokoll.

Valfri övervakning och larmhantering kan också fås med AddView.

Fördelar

  • Detektering av fel orsakade av överström och jordfel

  • Hanterar intermittenta och riktningsfel

  • Hög säkerhet och hög tillgänglighet

  • Reservdrift med batteri

  • Anslutning till SCADA

  • Portar för valfria kontroller och indikeringar