Är smarta elnät farliga?

Att installera kritiska kommunikationssystem på nätet öppnar upp för nya typer av attacker. Här är vad du ska se upp med när ditt elnät blir smart.

Att konvertera ditt elnät till ett smart elnät kommer under de kommande åren att bli så gott som nödvändigt. Det inte bara tillåter smartare balansering och låter användare mata förnybar energi tillbaka in i elnätet, utan du får också tillgång till massiva datamängder som du kan använda för att förbättra nätet och din affärsmodell ännu mer. För att detta ska fungera förlitar du dig dock på öppen mobilkommunikation som tillhandahåller den erforderliga sammankopplingen. Och ibland innebär det att skadliga tredje parter också ansluter sig.

Varför skulle elnätet bli attackerat?

Många företag är oroliga för ransomware-attacker, vilket innebär att dina enheter kapas av malware som låser dig ute från dem. Angriparna vill ofta ha lösenpengar i bitcoin, och kommer att se till att enheten blir fullständigt oanvändbar om du inte betalar inom tidsfristen. Det första hotet är alltså att förlora pengar, och ett elbolag kommer naturligtvis att ha en hel del pengar – vilket hackarna förmodligen är mycket medvetna om.

Vad vi ser är dock att ransomware inte är lika lukrativt som det ofta anses vara. Detta beror delvis på att offren vägrar att betala, men pengarna kan också vara en distraktion från det verkliga målet – att orsaka förödelse. De betalningar som kommer in kanske bara finansierar ytterligare attacker, utan att ens leda till en dekrypteringsnyckel. Detta är naturligtvis ganska illasinnat, och det som ligger bakom kan både vara politiskt eller bara rätt och slätt destruktivt menat. Den mycket omtalade Ukraina-attacken i 2015 misstänks vara en del av en rysk komplott, så det faller under den politiska kategorin.

Man bör dock inte underskatta fria agenter som vill visa upp sin hackingexpertis – och ju större målet är, desto bättre. Det finns redan massor av malware-script fritt tillgängliga på nätet, så du behöver inte ens vara särskilt kunnig.

Känn till dina riskfaktorer

Lyckligtvis finns det vägar runt farorna med digital kommunikation, och den viktigaste är att undvika öppna kanaler. Varje enhet utan säkerhetsskydd är en möjlig väg in – och det inkluderar varje smart mätare som för närvarande rullas ut över hela Europa. Att stänga av öppna portar och gömma din trafik bakom virtuella privata nätverk (VPN) räcker långt, och det är ofta bara ren okunnighet som gör att våra smarta enheter är så utsatta. I Nederländerna avaktiverade de helt enkelt möjligheten att fjärrstänga enheter – vilket också gör det omöjligt för hackare att göra det.

Vi kan inte tillräckligt betona hur viktigt det är att involvera säkerhetsexperter i dina digitaliseringsprojekt. En kombination av gränslös teknisk optimism och brådskan att nå ut på den fria marknaden innebär att det finns en hel del osäkrad teknik där ute. Säkerhet är inte nödvändigtvis svårt – det blir bara inte gjort av en eller annan anledning.

Sammanfattningsvis är farorna med smarta elnät mycket verkliga. Och samtidigt kan man också säga att de är lite överdrivna. Allt beror på hur förberedd du är.

Infografik: Smart Grids

Vad är ett smart nät och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?

Ladda ner infografiken!

Erling Gustafsson

Business Manager

Erling Gustafsson har många års erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher, bl.a. energi- och fastighetsbranschen. Under Erlings yrkesliv har han varit involverad i ett flertal större branschförändringar. Erling är ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom AddSecure Smart Grids. Han arbetar intensivt för att höja effektiviteten både teknisk och ekonomiskt inom eldistributionsnät.