Smart Alarms produkter

AddView

Att skydda liv och egendom med ett larmsystem är en…

Airborne DC

Airborne DC- Liten smidig mobilbaserad larmsändare med 2 ingångar för…

Airborne DC Dual

Två kommunikationsvägar och många gränssnitt för inkopplingar. För montering i…

Airborne DC8

Mobilbaserad larmsändare med 8 ingångar för montering i centralapparat. Airborne…

Airborne Hisslarm Mini

Lagar och byggregler ställer krav på att nya hissar måste…

IRIS – Remote Service App

The Remote service app establishes a link between the installer…

IRIS – Toolbox

The IRIS Toolbox is a nifty application allowing for fast…

IRIS – USB Reflasher

The IRIS USB Reflasher software provides an elegant solution for…

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.