Airborne DC Dual

Två kommunikationsvägar och många gränssnitt för inkopplingar. För montering i centralapparat eller egen kapsling. Airborne DC Dual är en larmsändare för dig med krav på eller behov av larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. Den rekommenderas till platser där det ställs extra höga krav på tillgänglighet.

Airborne DC Dual använder mobilnätet (2G/4G) i kombination med en fast IP-förbindelse för att uppnå maximal tillgänglighet och säkerhet på förbindelsen.

Airborne DC Dual är anpassad för seriell överföring av exempelvis SIA från inbrottslarm eller ESPA-444 från brandlarmsanläggningar. Analoga protokoll baserade på tonsignaler som, ContactID och Robofon digitaliseras innan larmöverföring. Med 16 ingångar och 4 reläutgångar täcker sändaren de flesta behoven för säker larmöverföring.

Fördelar

  • Sändaren finns i flera storlekar, med eller utan kapsling och batteribackup

  • Går snabbt och lätt att installera

Produktblad

Airborne DC Dual
Airborne DC Airborne DC8 Airborne DC Dual Tor V
Brandlarm SBF 110:8 X X X X
Inbrott Larmklass 2 X X X X
Inbrott Larmklass 3-4 - - X X
Tekniska larm X X X (X)
Antal ingångar Se kommentar 8 16 8
Antal utgångar Se kommentar 2 4 4
Ethernet - - 1 2
Serieport RS232 RS232 RS232 RS232
Dial Capture (PSTN) X X X X
4G X X X X
Router - - - X
Kapsling (X) (X) (X) Plast
Batteribackup (X) (X) (X) (X)
Strömförsörjning 7,2-28 VDC (80mA vid 15VDC, max 150mA<1s) 7,2-28 VDC (80mA vid 15VDC, max 250mA<1s) 7,2-28 VDC (140mA vid 15VDC, max 700mA<1s) 24-30 VDC (150mA vid 24V)
Externt antennuttag MMCX Hona MMCX Hona MMCX Hona FME Hona
Protokoll SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Texecom Simple, Integra, S25 SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Texecom Simple, Integra, S25 SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Siemens EDP, Texecom Simple, DC09, Integra, S25 SIA, Contact ID, FS20, ESPA
Kommentar Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. 2 digitala ingångar som också kan användas som styrbara utgångar. Fastlött SIM-kort (Link). Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. Fastlött SIM-kort (Link). Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. Fastlött SIM-kort (Link). Triggers för tekniska larm (ej mätningar).