Airborne DC

Airborne DC är en liten smidig larmsändare med 2 ingångar för montering i centralapparat. Airborne DC överför larm från inbrotts- och brandlarmsanläggningar via mobilnätet. Larmsändaren kommunicerar både via mobildata (2G/4G) och SMS för att säkerställa att larmet kommer fram.

Airborne DC Larmsändare

DC betyder Dial Capture och innebär att analoga larmprotokoll, till exempel Contact ID och Robofon, digitaliseras innan de överförs till sin mottagare. DC-teknologin säkrar larmöverföringen, ger ökad tillförlitlighet och förenklar mottagningen på larmcentralen.

Airborne DC kan användas till traditionella telefonuppringare och larmgivare med digitala signaler. Den har även möjlighet till seriell kommunikation som tex ESPA-444.

Fördelar

  • Sändaren finns i flera versioner, med eller utan kapsling och batteribackup

  • Går snabbt och lätt att installera

Produktblad

Airborne DC
Airborne DC Airborne DC8 Airborne DC Dual Tor V
Brandlarm SBF 110:8 X X X X
Inbrott Larmklass 2 X X X X
Inbrott Larmklass 3-4 - - X X
Tekniska larm X X X (X)
Antal ingångar Se kommentar 8 16 8
Antal utgångar Se kommentar 2 4 4
Ethernet - - 1 2
Serieport RS232 RS232 RS232 RS232
Dial Capture (PSTN) X X X X
4G X X X X
Router - - - X
Kapsling (X) (X) (X) Plast
Batteribackup (X) (X) (X) (X)
Strömförsörjning 7,2-28 VDC (80mA vid 15VDC, max 150mA<1s) 7,2-28 VDC (80mA vid 15VDC, max 250mA<1s) 7,2-28 VDC (140mA vid 15VDC, max 700mA<1s) 24-30 VDC (150mA vid 24V)
Externt antennuttag MMCX Hona MMCX Hona MMCX Hona FME Hona
Protokoll SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Texecom Simple, Integra, S25 SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Texecom Simple, Integra, S25 SIA, Contact ID, Robofon, Scancom, ESPA, Larmnet, Siemens EDP, Texecom Simple, DC09, Integra, S25 SIA, Contact ID, FS20, ESPA
Kommentar Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. 2 digitala ingångar som också kan användas som styrbara utgångar. Fastlött SIM-kort (Link). Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. Fastlött SIM-kort (Link). Kapsling med eller utan batteribackup finns som tillval. Fastlött SIM-kort (Link). Triggers för tekniska larm (ej mätningar).