DALM med plastkapsling

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av larmsändaren DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar.

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IPprotokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator.

Plastkapslingen gör installationen extra smidig. Säkerhetsroutern hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager och gör att du som säkerhetsinstallatör kan erbjuda snabbare service och en rad nya tjänster.

Jag vill veta mer

Fördelar

  • Framtidssäkrad lösning för dina analoga installationer

  • Enkel installation med plastkapsling

  • TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

  • 8 ingångar och 4 fjärrstyrningsbara utgångar

  • Krypterad informationsöverföring

  • Kontinuerlig funktions- och förbindelse- övervakning genom pollning mellan router och larmcentral

  • Enkel hantering via webbportalen EasyWebManager