AddView Skola

AddView Skola är en app som gör det möjligt för skolans personal att snabbt få hjälp från kollegor eller externa resurser. Appen används vid både mindre incidenter, som bråk på skolgården eller obehöriga på skolans område, såväl som vid allvarliga incidenter för att snabbt larma efter polis och inrymma/utrymma skolan.

Kontakta oss för mer info

AddView Skola är en app utvecklad för att stötta skolans personal i krishantering. Appen gör det möjligt för skolans personal att snabbt kommunicera med varandra, i syfte att förhindra och begränsa effekterna av incidenter.

Appen kan användas som kommunikationsverktyg vid mindre incidenter, som till exempel vid ett bråk på skolgården då användaren snabbt kan skicka ett assistanslarm för att få fler lärare till platsen. Samt vid allvarliga incidenter, som PDV, utrymning och inrymning. Då kan skolans personal skicka ett kritiskt larm som kan kopplas både internt och externt till larmcentral.

Några av appens funktioner:

 • Assistanslarm
  Med AddView kan du som användare skicka ett assistanslarm för att snabbt få fler lärare till platsen.
 • Personlarm
  AddView kan användas som ett personlarm om du känner dig hotad eller utsatt i en situation.
 • Kritiska larm
  AddView kan användas för att skicka kritiska larm till larmcentral vid allvarliga incidenter som vid PDV eller vid utrymning och inrymning av skolan.
 • Chatt/Meddelande
  AddView kan användas för att skicka meddelanden internt till användare/användargrupper.

Möjlighet att integrera med skolans andra säkerhetssystem

AddView går även att koppla ihop med skolans andra säkerhetssystem, som till exempel det automatiska brandlarmet, passersystem och eventuella personlarm. Genom att koppla ihop appen med säkerhetssystemen kan användarna då även få notiser i appen om det automatiska brandlarmet utlöses och i vilken byggnad, eller låsa skolan vid händelse av en inrymning eller utrymning

 

Läs mer om AddSecure Trygg skola

Fördelar

 • Möjliggör en snabb lokal insats

 • Ökad trygghet för skolpersonal och elever