Guide till en tryggare arbetsplats

Personal inom vårdboenden, omsorgsboenden och socialt arbete möter alldeles för ofta hot och våld i sin arbetsmiljö. I den här guiden får du veta mer om vilka risker dessa grupper möter och vilka åtgärder som kan öka tryggheten.

I den här guiden får du veta mer om

  • Hur situationen ser ut för personal inom boendeverksamheter och socialtjänst
  • Hur arbetsgivarens ansvar ser ut
  • Hur våra kunder upplever tryggheten på jobbet
  • Checklista till en tryggare arbetsplats

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö men på senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. Inom vissa sektorer och yrkesgrupper är förekomsten av hot och våld samt olyckor i arbetsmiljön särskilt hög. Till de mest utsatta branscherna för hot och våld hör bland annat ensamarbetare och olika former av omsorg och sociala tjänster.

I den här guiden tittar vi närmare på hur situationen ser ut inom dessa utsatta yrkesområden och går igenom vilka förebyggande åtgärder som kan skapa en tryggare arbetsmiljö. Genom en kundundersökning utförd 2023 har vi frågat hur personalen upplever tryggheten och vad de anser bidrar till ökad trygghet på jobbet.

AddSecure Tryggt boende

Tryggt Boende är en lösning för ökad säkerhet i vård- och omsorgsboende, tex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB hem, LSS hem eller liknande.

AddSecure Personsäkerhet

Våra lösningar för personsäkerhet är särskilt utformade för personal som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer eller som kan utsättas för hot och våld i arbetet. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, socialkontor och andra verksamheter att öka tryggheten och säkerheten för sina anställda.