Home / Personsäkerhet / Trygg skola / Inrymning och utrymning skola

Inrymning och utrymning av skola

I vilka situationer behöver man inrymma eller utrymma i skolan och vilka verktyg kan hjälpa skolan att lyckas?

Inrymning och utrymning i skolan

Inrymning av skola

Det finns flera anledningar till varför man kan behöva inrymma en skola. Det kan var på grund av exempelvis en brand i närheten av skolan, en ambulans som är påväg in på skolgården, vid PDV eller om det finns en hotbild utanför eller i anslutning till skolan.

I dessa fall kan man behöva inrymma skolan, för att samla alla elever och lärare inomhus.

Utrymning av skola

Utrymning av en skola förekommer oftare än inrymning, till exempel när ett automatiskt brandlarm har utlösts. Men det görs också om det skulle finnas en hotbild inne i lokalen, och elever och skolpersonal behöver utrymma lokalerna och samlas utanför.

Vilka verktyg behövs för att klara en inrymning/utrymning snabbt?

Med hjälp av kommunikationslösningar som exempelvis en app för skolpersonalen, fysiska larmknappar i klassrum, personlarm/trygghetslarm och informationsdisplayer placerade på utvalda platser kan information direkt spridas till hela skolan för att snabbt lyckas med en inrymning eller utrymning.

Skolorna blir idag mer och mer tekniska, och då kan man med fördel integrera en kommunikationslösning med befintliga system – till exempel för att info om brandlarm ska visas direkt i appen eller för att ansvarig ska kunna låsa skolan elektroniskt när alla har samlats inomhus.

En skola som har tränat på olika scenarion är bättre förberedd

Precis som med brandövningar så är en skola som har tränat på olika scenarion bättre förberedd om en incident skulle uppstå och man skulle behöva inrymma eller utrymma skolan.

Läs mer om vår lösning Trygg skola

AddSecure Trygg skola

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.

Vill du veta mer om våra lösningar för en tryggare skola?

Ta kontakt med vårt säljteam