Så tryggar du arbetsplatsen

Förekomsten av hot och våld samt olyckor i arbetsmiljön är tyvärr hög inom vissa sektorer och yrkesgrupper. Framförallt när det kommer till ensamarbete. Så här går du till väga for att trygga arbetsplatsen – och dina anställda.

Säker arbetsplats

När något händer på arbetsplatsen är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Genom förebyggande arbete för ökad personsäkerhet, snabba åtgärder och övning kan man minimera risken för skador och allvarliga incidenter på arbetsplatsen, samtidigt som det skapar en tryggare arbetsmiljö.

Starta med en riskanalys

Genom förebyggande arbete kan man förhindra att hotfulla och våldsamma situationer eller olyckor uppstår. Det görs bland annat genom en riskanalys, som går ut på att man kartlägger vilka möjliga risker som finns på arbetsplatsen, hur det hanteras och vilka åtgärder som kan förbättra och säkra arbetsmiljön. En riskanalys bidrar även till ökad medvetenhet hos både arbetsgivare och arbetstagare, vilket i sin tur ökar tryggheten på arbetsplatsen.

En annan viktig del är en förebyggande hot- och våldsutbildning. Under en förebyggande utbildning stärks personalens förmåga att tänka och agera förebyggande, samt hantera och agera om det skulle uppstå en kritisk situation.

Möjliggör snabba åtgärder

Om en olycka eller hotfull/våldsam situation uppstår är det viktigt att rätt åtgärder tas direkt. Då kan möjligheten att snabbt kunna larma kollegor eller extern hjälp vara avgörande.

Med hjälp av rätt teknik, som till exempel personlarm och kommunikationslösningar, kan rätt personer få rätt information i rätt tid, för snabb åtgärd på plats. På så sätt kan vi minimera och begränsa skador, till och med förhindra katastrofer.

Förbered personalen med övningar

En arbetsplats som har övat på olika praktiska scenarion och situationer är bättre förberedd om en kritisk situation skulle inträffa. Övning stärker personalens förmåga att hantera situationen och känna sig trygg i att använda eventuella tekniska hjälpmedel. Samtidigt bidrar det till en mental förberedelse inför olika situationer som kan uppstå.

Läs mer:

 


Vill du veta mer om hur AddSecure kan hjälpa er skapa en säker arbetsplats?

Vi erbjuder och skräddarsyr utbildningar, lösningar och övningar utifrån din arbetsplats förutsättningar och behov.

Kontakta oss här