Personsäkerhet: Lösningar för en tryggare arbetmiljö

Vissa yrkesgrupper har en ökad risk för att utsättas för hot och våld. Det kan vara ensamarbeten där man plötsligt hamnar i en utsatt situation. Eller yrken där hot dessvärre är återkommande inslag. Med kunskap, utbildning och lösningar för personsäkerhet ökar möjligheten att förebygga och hantera dessa situationer framgångsrikt.

Öka personsäkerheten och skapa en tryggare arbetsmiljö

Våra lösningar för personsäkerhet är särskilt utformade för personal som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer eller som kan utsättas för hot och våld i arbetet.

Vi har lång erfarenhet av behovsanalys och att hjälpa kommuner, socialkontor och andra verksamheter att öka tryggheten och säkerheten för sina anställda.

Verksamhetsanpassade och skalbara lösningar

Våra lösningar skräddarsys och anpassas efter varje verksamhets unika behov. Lösningarna kan bestå av olika tekniska hjälpmedel, som bland annat personlarm, appar, kameror, sensorer och larmmottagning, som är säkert uppkopplade och möjliggör direkt information till rätt personer. Det ökar möjligheten att förebygga incidenter och begränsa personskador.

Oavsett vilket behov din verksamhet har, hjälper vi dig hitta den bäst lämpade och mest kostnadseffektiva lösningen.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt team för att få mer information om våra verksamhetsanpassade lösningar.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön

Vi är specialiserade på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

Vid inköp av larmutrustning för personsäkerhet använder vi oss av arbetsmiljöverkets punktlista:

  • Tillgänglighet
  • Tillförlitlighet
  • Instruktioner för handhavande
  • Enkel att handha
  • Mottagare av larm
  • Åtgärder vid larm
  • Underhåll och kontroll
  • Positionering, Man Down-funktion
  • Radiotäckning
  • Övningar

Logga in i utbildningsportalen

AddSecure erbjuder förebyggande utbildning på plats och som webbutbildning: Hur agera vid hot-och våld?

Så används våra lösningar för personsäkerhet

Risk för våld

Bästa sättet att undvika att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel är att snabbt få ytterligare en kollega till platsen. Vid påbörjat våld eller misshandel kan ytterligare personer stoppa misshandeln och begränsa skadorna. Våra personlarm gör det möjligt att snabbt larma efter hjälp och har automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge).

Olycksrisk

Vid allvarliga olyckor är tiden till första hjälpen mycket kritisk. Trots att ambulansen i Sverige normalt är framme redan efter cirka 10 minuter lyckas ambulanspersonal till exempel bara rädda ett hjärtstopp av tio. Att säkerställa att en kollega snabbt kan komma till platsen för att påbörja första hjälpen kan rädda liv. Våra personlarm gör det möjligt att snabbt larma efter hjälp, och har automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge). För ökad personsäkerhet i utrymmen med dålig mobiltäckning kan timerlarm vara ett bra sätt att säkerställa assistans.

Ansträngda möten

Det finns miljöer där möten kan bli ansträngda och hotfulla. Några exempel är Socialtjänsten där personal lämnar besked om omhändertagande av barn, eller Bilprovningen där bilar beläggs med körförbud. Möjligheten att snabbt kunna kalla på en kollega ökar personsäkerheten och minskar risken för att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel. Genom fasta larmknappar i riskmiljöer som är anslutna till ett TeleCall-system ökar tryggheten på dessa arbetsplatser.

Webbinarium: Framtidens lösningar inom personsäkerhet

Se det inspelade webbinariet där vi går igenom vanliga utmaningar och framtidens lösningar inom personsäkerhet.

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation