Personsäkerhet

Vissa yrkesgrupper har en ökad risk för att utsättas för hot och våld. Det kan vara ensamarbeten där man plötsligt hamnar i en utsatt situation. Eller yrken där hot dessvärre är återkommande inslag. Vi vet att man måste vara förberedd med både kunskap, utbildning och ibland tekniska hjälpmedel för att kunna hantera dessa situationer framgångsrikt.

Begränsa personskador

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

Vi har mångårig erfarenhet av risk- och behovsanalys. Våra lösningar for personsäkerhet är alltid anpassade efter arbetsplatsens specifika behov och bidrar till att begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Lösningen är särskilt utformad för anställda som arbetar ensamma i farliga miljöer eller som riskerar att utsättas för hot och våld.

AddSecure har som mål att hjälpa kommuner och företag att öka tryggheten och säkerheten för sina anställda. Som ett led i att nå dom målen jobbar vi ständigt med att utvärdera de hjälpmedel och den senaste tekniken så att vi kan rekommendera våra kunder den bäst lämpade och kostnadseffektiva lösningen.

Personlarm uppfyller behovet av att trygga arbetsplatsen för dina anställda, framförallt för de som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer. Personlarm riktar sig mot två skilda riskgrupper:

• Risk för våld: Personer som i sitt arbete kan utsättas för hot eller våld

• Olycksrisk: Personer som i sitt arbete utsätts för stor olycksrisk

AddSecure använder arbetsmiljöverkets punktlista när vi hjälper kunder med inköp av larmutrustning:

  • - Tillgänglighet
  • - Tillförlitlighet
  • - Instruktioner för handhavande
  • - Enkel att handha
  • - Mottagare av larm
  • - Åtgärder vid larm
  • - Underhåll och kontroll
  • - Positionering, Man Down-funktion
  • - Radiotäckning
  • - Övningar

Logga in i utbildningsportalen

AddSecure erbjuder förebyggande utbildning på plats och som webbutbildning: Hur agera vid hot-och våld?

Risk för våld

Bästa sättet att undvika att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel är att snabbt få ytterligare en kollega till platsen. Vid påbörjat våld eller misshandel kan ytterligare personer stoppa misshandeln och begränsa skadorna. Våra personlarm erbjuder larmknapp, men även automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge).

Olycksrisk

Vid allvarliga olyckor är tiden till första hjälpen mycket kritisk. Trots att ambulansen i Sverige normalt är framme redan efter cirka 10 minuter lyckas ambulanspersonal till exempel bara rädda ett hjärtstopp av tio. Att säkerställa att en kollega snabbt kan komma till platsen för att påbörja första hjälpen kan rädda liv. Våra personlarm erbjuder larmknapp, men även automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge). Om din personal arbetar i utrymmen med dålig mobiltäckning är vårt timerlarm ett bra sätt att säkerställa assistans.

Ansträngda möten

Det finns miljöer där möten kan bli ansträngda och hotfulla. Några exempel är Socialtjänsten där personal lämnar besked om omhändertagande av barn, eller Bilprovningen där bilar beläggs med körförbud. Att snabbt kunna kalla på en kollega minskar risken för att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel. Fasta larmknappar i valda riskmiljöer anslutna till ett TeleCall-system skapar ökad trygghet på dessa arbetsplatser.

Webbinarium: Framtidens lösningar inom personsäkerhet

Se det inspelade webbinariet där vi går igenom vanliga utmaningar och framtidens lösningar inom personsäkerhet.

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation