Är du redo för teknikskiftet? Checklista för installatörer

Med avvecklingen av de gamla kopparnäten, samt 2G- och 3G-näten, kommer alla larm och annan kritisk kommunikation kopplat till denna infrastruktur att sluta fungera.

teknikskiftet checklista för installatörer

Hundratusentals larmsystem baseras på äldre teknik

Idag finns hundratusentals larmsystem som baseras på den föråldrade tekniken, så som brand-, hiss, inbrotts- och trygghetslarm. För installatörer med kunder som har samhällskritiska larmsystem eller IoT-enheter är det hög tid att se över och förbereda sig på telekomoperatörernas teknikskifte till 4G och 5G.

Teknikskiftet – vad, när, hur?

Just nu släcks 2G- och 3G-nät ned över hela Sverige för att göra plats för nästa generations teknik. Först ska 3G-nätet fasas ut helt till slutet av 2023. 2G-nätet väntas däremot vara avvecklat till slutet av 2025. Övergången till nya, moderna nätverk innebär att installatörer av larmsystem och andra livs– och samhällsnödvändiga system måste se till att kunders system är kompatibla 

Hur kan installatörer förbereda sig för nedsläckningen av telenäten? Här är några saker du bör göra och tänka på: 

    • Kartlägg alla kunder med produkter eller enheter som använder 2G- eller 3G-teknik. 
    • Kontakta kunderna för att informera och förklara varför och vad de behöver uppgradera. 
    • Var proaktiv – kontrollera kunders larmsystem löpande för att se om det finns några kompatibilitetsproblem som behöver åtgärdas. 
    • Vid nya installationer och byten av teknik, ska produkter och enheter med nyare 4G- eller 5G-teknik användas.  

Guide till teknikskiftet

Detta är några steg på vägen för att se till att kunder har rätt teknik och utrustning för att deras kritiska larm- och kommunikationssystem ska kunna fortsätta fungera i framtiden. Se till att framtidssäkra den kritiska kommunikationen idag, innan det är för sent.  

Läs mer i vår guide till teknikskiftet.