Hur förarbeteende påverkar bränsleförbrukning, utsläpp och servicebehov

Förbättra förarens säkerhet och minska CO2-utsläppen via förbättrat förarbeteende

Prioritet nummer ett för varje fordonsflotta är bra förarbeteende. Detta är givet. När allt kommer omkring är den främsta orsaken till olyckor, och de efterföljande skadorna och dödsfallen, förarfel. Enligt myndigheternas olycksstatistik kan man konstatera följande:

 • 2 % av trafikolyckorna orsakas av fordonsfel
 • 86 % av olyckorna är orsakade av förarna – dvs den mänskliga faktorn
 • 42 % av förarna är inte tillräckligt uppmärksamma
 • 22 % av förarna bedömmer inte hastigheten tillräckligt väl för mötande trafik
 • 18% av förarna kör oaktsamt och oplanerat

Men i dag handlar förarbeteende om mer än säkerheten för förare, fotgängare och andra trafikanter. Två andra faktorer tvingar transportbolag att titta närmare på förbeteendet mer än någonsin tidigare:

För det första bränslekostnaderna. Dessa fortsätter att öka, vilket sätter ökand press på företagens lönsamhet.

För det andra, och nära relaterat till bränsleförbrukningen, är det frågan om global uppvärmning. Företagen blir allt mer medvetna om sina skyldigheter att minska koldioxidutsläppen. Transportsektorn står för 25-30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Västeuropa. Genom att förbättra förarbeteendet kan, och bör, åkeribranschen göra en betydande inverkan på båda områdena.

I den här artikeln tittar vi på:

 • vad är ”förarbeteende” ?
 • hur förbättrat förarbeteende kan minska bränslekostnaderna
 • fem sätt att förbättra förarnas körbeteende
 • hur transportbolag kan attrahera och behålla de bästa förarna
 • systemstöd för förbättrat körbeteende

Vad är förarbeteende?

Enkelt uttryckt kan ”förarbeteende” beskrivas som det sätt på vilket förarna framför sina fordon. Ett bra förarbeteende definieras av

 • hantering av fordon och dess utrustning
 • koll på den närmaste omgivningen
 • sammarbete med andra trafikanter

Exempel på saker som påverkar förarbeteendet är förarnas:

 • kunskap om sitt fordon och dess utrustning
 • erfarenhet
 • temperament
 • utbildning och uppföljning

Tidigare kunde uppföljning av förarnas beteende endast utföras sporadiskt och personligen. Men idag kan företag dra nytta av de många fördelarna med utrustning utformad för att träna, följa upp, underhålla och förbättra förarnas beteende.

Hur kan förbättrat förarbeteende minska bränslekostnaderna?

Genom att förbättra dina förares körbeteende, och uppmuntra dem att köra på ett energieffektivt sätt, kan du minska ditt företags bränsleförbrukning med 10-20 procent. Detta har naturligtvis också den extra fördelen att du minskar dina CO2-utsläpp. Det är givetvis viktigt att inte jämföra bränsleförbrukning mellan förare, utan att fokusera på körbeteendet då bränsleförbrukningen styrs av ett flertakl faktorer som förarna inte kan påverka (väglag, last, fordon, rutter styrda av transportledningen mm.)

Så, hur ser det ut att köra på ett energieffektivt sätt? Sammanfattningsvis måste du utbilda dina förare för att:

 • köra med fordonets optimala hastighet – ”känna” sitt fordon och, i förekommande fall, använda farthållaren
 • använd sina bromsar försiktigt – förutse händelser framåt så att de kan bromsa försiktigt och gradvis
 • minska tomgångstiderna – uppmuntrar förare att stänga av sina motorer om de står stilla i över en minut
 • planera sina rutter effektivt
 • hålla koll på trafikförhållandena framför sig och vara beredda att anpassa sina rutter

Men att träna dina förare är bara ”ena sidan av myntet”. Du måste också använa dig av ett system för kontinuerlig uppföljning av förarnas körbeteende. AddSecure erbjuder den fordonsteknologi du behöver för att se till att dina förare kan motiveras och styras till ett effektivt körbeteende.

5 sätt att förbättra förarens beteende

Säker och bränsleeffektiv körning börjar med föraren. Det är sant att fordonets prestanda är en faktor, liksom externa faktorer, såsom väder, väglag och andra trafikanters beteende. Men det första steget för att sänka din flottas bränsleförbrukning och öka säkerheten, och hålla försäkrings- och underhållskostnaderna låga, är att förbättra förarens beteende.

I huvudsak finns det fem sätt som hjälper till att förbättra förarbeteendet skapa bättre förare:

 1. Identifiera beteenden som ökar risken – exempel inkluderar distraherad körning orsakad av trötthet eller användning av mobiltelefoner
 2. Förarutbildning och kontinuerlig coaching
 3. Motivation och incitament
 4. Genomgång och tillämpning av ditt företags policies
 5. Återkoppling (gärna i hytten i realtid) och kontinuerlig uppföljning baserat på faktiska data från körning

Hur man kan attrahera och behålla de bästa förarna

I takt med att efterfrågan på internethandel fortsätter att öka, blir behovet för transportföretag att attrahera och behålla de bästa förarna en allt större prioritet. De bästa förarna kommer inte nödvändigtvis att vara de mest erfarna, utan de som är beredda att anpassa sig till din policy angående förarutbildning och bra förarbeteende. Det finns fem sätt att hjälpa dig att attrahera och behålla rätt typer av förare för ditt företag.

 1. Var öppen för att rekrytera förare från olika bakgrunder
  Till exempel tar kvinnor i allt större utsträckning upp yrkeskörning som en karriär
 2. Anta moderna rekryteringsmetoder
  Överväg att använda noggrant riktade sociala mediekampanjer utöver konventionella rekryteringstjänster. Var också mer noggrann än tidigare med screening före anställning
 3. Se över lönesatser
  Överväg att förbättra dina löner, samt ta in bonusar för inloggning, bra prestationer och för helgarbete
 4. Gör jobbet mer attraktivt
  Arbetstillfredsställelse är en viktig del av bibehållandet – detta inkluderar att utrusta fordon med ergonomiska sittplatser och uppdaterad säkerhetsutrustning, sytressfri arbetsplats såväl som mentorskap och skräddarsydd utbildning
 5. Optimera fördelarna
  Förare är mer benägna att prestera bra om de känner sig högt värderade. Överväg att införa extra fördelar för att förbättra deras välbefinnande. Det kan vara sjukförsäkring, gymmedlemskap eller generös ledighet för familjevårdsfrågor

Lösningar för förbättrat förarbeteende

Det finns inget bättre sätt att förbättra förarbeteendet än genom att ge dem möjlighet att köra försiktigt och få en stressfri arbetsplats. Det säkra sättet att göra detta är genom noggrann utbildning och uppföljning – och även genom att ge dem tillgång till innovativ och pedagogiska lösningar för förbättrat körbeteende – som de som tillhandahålls av AddSecure. Dessa lösningar inkluderar

Koppling till CAN-bus
Detta gör att du kan identifiera de viktigaste områdena för förbättring av förarens beteende samt bränsleförbrukning genom koppling mot fordonets motorstyrningssystem

Ranking och rapportering (Dashboard)
Förarna rankas efter deras köreffektivitet över nyckelparametrarna. Detta uppmuntrar bättre förarprestanda med uppnåeliga mål, regelbunden feedback och incitament för procentuella ökningar

Rapporter
Detta gör att du regelbundet kan debriefa dina förare genom att ge skräddarsydd prestationsrelaterad feedback

Livefeedback
Detta ger feedback i realtid i hytten till dina förare via vår förarapp  – perfekt för utbildning på jobbet

Klicka här för en kostnadsfri demo idag!

Vi är Europas ledande leverantör av system för fleet management och sparsam körning. Håll dina förare och andra trafikanter säkra. Minimera dina bränslekostnader och dina CO2-utsläpp.